Avgifter hjälp i hemmet

Det är olika avgifter beroende på vilken hjälp i hemmet du får, till exempel hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagverksamhet, korttids- och särskilt boende.

Inkomstförfrågan

Du som är beviljad hjälp i hemmet eller annat bistånd får varje år fylla i en inkomstförfrågan. Blanketten skickas hem till dig. Du kan också skriva ut blanketten, Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om insatser.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inkomstförfrågan skickar du till:

Mullsjö kommun
Avgiftshandläggare
Box 47
565 21 Mullsjö

Har du frågor eller synpunkter som rör ditt avgiftsbeslut eller övriga avgifter är du välkommen att kontakta Avgiftshandläggare.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på www.mullsjo.se/gdpr

 • Avgiften för hemtjänst baseras på ett timpris, den enskildes inkomst och följer också regelverket runt maxtaxa för äldreomsorg.
 • Maxtaxan innebär att ingen ska betala mer än 2044 kronor per månad för hemtjänst inklusive trygghetslarm, från och med augusti 2018.
 • Avgift för kost eller matdistribution ingår inte i maxtaxan.
 • Avgiften för en hemtjänsttimme är 289 kronor, oavsett vilken sorts hjälp den enskilde får från hemtjänsten. Timpriset styr hur fort den enskilde kommer upp i maxtaxan.
 • Vilken avgift som gäller i just ditt fall framgår av det avgiftsbeslut som du har fått eller kommer att få hemskickat.
 • Läs mer om hemtjänst.

Ett trygghetslarm kostar 250 kronor per månad. För medsökande kostar det 79 kronor.

Läs mer om trygghetslarm.

Matdistribution kostar 63 kronor per portion.

 • Du som vistas på dagverksamhet betalar en avgift på 135 kronor per dag. Därav 75 kronor för kaffe på förmiddag och eftermiddag samt lunch.
 • Om du har behov av att åka färdtjänst till och från dagverksamheten betalar du även för detta.

Läs mer om dagverksamhet.

 • Du som vistas på korttidsplats betalar en avgift på 193 kronor per dygn.
 • 130 kronor avser kost och resterande 63 kronor avser omvårdnad.
 • Kostnaden för omvårdnad ingår i maxtaxan och baseras alltså på den enskildes inkomst.

Läs mer om korttidsplats.

Du som bor i särskilt boende betalar en avgift på 3900 kronor för hyra och kost samt 2044 kronor för omvårdnad per månad.

Omvårdnad ingår i maxtaxan och baseras alltså på den enskildes inkomst.

Läs mer om särskilt boende

 • Hemsjukvårdsavgiften är 300 kronor per månad för dig som är inskriven i kommunal hemsjukvård.
 • För enstaka besök av sjuksköterska är avgiften 200 kronor för dig som inte är inskriven i kommunal hemsjukvård.
 • För intyg och utprovning av hjälpmedel av arbetsterapeut är avgiften 200 kronor per enstaka tillfälle.
 • Maxtaxa gäller för dig som är inskriven i kommunal hemsjukvård.

Läs mer om hemsjukvård

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2019