Avgifter hjälp i hemmet

Det är olika avgifter beroende på vilken hjälp i hemmet du får, till exempel hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagverksamhet, korttids- och särskilt boende.

Inkomstförfrågan

Du som är beviljad hjälp i hemmet eller annat bistånd får varje år fylla i en inkomstförfrågan. Blanketten skickas hem till dig. Du kan också skriva ut blanketten, Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (pdf) , 548.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomstförfrågan skickar du till:

Mullsjö kommun
Avgiftshandläggare
Box 47
565 21 Mullsjö

Har du frågor eller synpunkter som rör ditt avgiftsbeslut eller övriga avgifter är du välkommen att kontakta Avgiftshandläggare.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

 • Avgiften för hemtjänst baseras på ett timpris, den enskildes inkomst och följer också regelverket runt maxtaxa för äldreomsorg.
 • Maxtaxan innebär att ingen ska betala mer än 2170 kronor per månad för hemtjänst inklusive trygghetslarm, från och med januari 2022.
 • Avgift för kost eller matdistribution ingår inte i maxtaxan.
 • Avgiften för en hemtjänsttimme är 354 kronor, oavsett vilken sorts hjälp den enskilde får från hemtjänsten. Timpriset styr hur fort den enskilde kommer upp i maxtaxan.
 • Vilken avgift som gäller i just ditt fall framgår av det avgiftsbeslut som du har fått eller kommer att få hemskickat.
 • Läs mer på sidan Hemtjänst.

Ett trygghetslarm kostar 291 kronor per månad. För medsökande kostar det 86 kronor.

Läs mer på sidan Trygghetslarm.

Matdistribution kostar 65 kronor per portion.

 • Du som vistas på dagverksamhet betalar en avgift på 142 kronor per dag. Därav 77 kronor för kaffe på förmiddag och eftermiddag samt lunch.
 • Om du har behov av att åka färdtjänst till och från dagverksamheten betalar du även för detta.

Läs mer på sidan Dagverksamhet.

 • Du som vistas på korttidsplats betalar en avgift på 278 kronor per dygn.
 • 138 kronor avser kost och resterande 142 kronor avser omvårdnad.
 • Kostnaden för omvårdnad ingår i maxtaxan och baseras alltså på den enskildes inkomst.

Läs mer på sidan Korttidsplats.

Du som bor i särskilt boende betalar en avgift på 4144 kronor för kost samt 2170 kronor för omvårdnad per månad. Sen tillkommer avgift för hyra.

Omvårdnad ingår i maxtaxan och baseras alltså på den enskildes inkomst.

Läs mer på sidan Särskilt boende

 • Hemsjukvårdsavgiften är 521 kronor per månad för dig som är inskriven i kommunal hemsjukvård.
 • För enstaka besök av sjuksköterska är avgiften 312 kronor för dig som inte är inskriven i kommunal hemsjukvård.
 • För intyg och utprovning av hjälpmedel av arbetsterapeut är avgiften 312 kronor per enstaka tillfälle.
 • Maxtaxa gäller för dig som är inskriven i kommunal hemsjukvård.

Läs mer på sidan Hemsjukvård

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.

Gör en beräkning innan du ansöker

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du själv göra en beräkning för att se om du bör ansöka. Från januari 2022 höjs bostadstillägget och beräkningen görs därför utifrån dessa nya regler.

Räkna ut ditt bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pensionsmyndighetens digitala informationsmöten

Du är välkommen att delta på Pensionsmyndighetens digitala möten om bostadstillägg. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. Under mötet får du svar på de vanligaste frågorna och kan även ställa egna frågor via en chatt. Du kan läsa mer på vår webbplats.

Informationsmöte om pension på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

På vår webb finns information om hur du gör för att ansöka. Du kan också ringa vår kundservice 0771–776 776 eller besöka ett servicekontor för att få hjälp.

Ansökan om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
28 juli 2022