Avgifter hjälp i hemmet

Det är olika avgifter beroende på vilken hjälp i hemmet du får, till exempel hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagverksamhet, korttids- och särskilt boende.

Inkomstförfrågan

Du som är beviljad hjälp i hemmet eller annat bistånd får fylla i en inkomstförfrågan. Blanketten skickas hem till dig. Du kan också skriva ut blanketten, Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (pdf) , 548.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomstförfrågan skickar du till:

Mullsjö kommun
Avgiftshandläggare
Box 47
565 21 Mullsjö

Har du frågor eller synpunkter som rör ditt avgiftsbeslut eller övriga avgifter är du välkommen att kontakta Avgiftshandläggare.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

 • Avgiften för hemtjänst baseras på ett timpris, den enskildes inkomst och följer också regelverket runt maxtaxa för äldreomsorg.
 • Maxtaxan innebär att ingen ska betala mer än 2 359 kronor per månad för hemtjänst inklusive trygghetslarm, från och med januari 2023.
 • Avgift för kost eller matdistribution ingår inte i maxtaxan.
 • Avgiften för en hemtjänsttimme är 384 kronor, oavsett vilken sorts hjälp den enskilde får från hemtjänsten. Timpriset styr hur fort den enskilde kommer upp i maxtaxan.
 • Vilken avgift som gäller i just ditt fall framgår av det avgiftsbeslut som du har fått eller kommer att få hemskickat.
 • Läs mer på sidan Hemtjänst.

Ett trygghetslarm kostar 316 kronor per månad. För medsökande kostar det 93 kronor.

Läs mer på sidan Trygghetslarm.

Matdistribution kostar 65 kronor per portion.

 • Du som vistas på dagverksamhet betalar en avgift på 149 kronor per dag. Därav 77 kronor för kaffe på förmiddag och eftermiddag samt lunch.
 • Om du har behov av att åka färdtjänst till och från dagverksamheten betalar du även för detta.

Läs mer på sidan Dagverksamhet.

 • Du som vistas på korttidsplats betalar en avgift på 292 kronor per dygn.
 • 138 kronor avser kost och resterande 154 kronor avser omvårdnad.
 • Kostnaden för omvårdnad ingår i maxtaxan och baseras alltså på den enskildes inkomst.

Läs mer på sidan Korttidsplats.

Du som bor i särskilt boende betalar en avgift på 4 144 kronor för kost samt 2 359 kronor för omvårdnad per månad. Sen tillkommer avgift för hyra.

Omvårdnad ingår i maxtaxan och baseras alltså på den enskildes inkomst.

Läs mer på sidan Särskilt boende

 • Hemsjukvårdsavgiften är 566 kronor per månad för dig som är inskriven i kommunal hemsjukvård.
 • För enstaka besök av sjuksköterska är avgiften 339 kronor för dig som inte är inskriven i kommunal hemsjukvård.
 • För intyg och utprovning av hjälpmedel av arbetsterapeut är avgiften 339 kronor per enstaka tillfälle.
 • Maxtaxa gäller för dig som är inskriven i kommunal hemsjukvård.

Läs mer på sidan Hemsjukvård

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Det är tre steg för att ansöka

 1. Ta fram alla uppgifter som behövs. Du behöver lämna uppgifter om din bostadskostnad, inkomster och tillgångar.
 2. Gör en beräkning innan du ansöker. På pensionsmyndigheten.se/beraknabt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du testa och göra en beräkning. Ingenting registreras och du kan enkelt testa flera gånger. Du får svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan.
 3. Gör ansökan. Enklast ansöker du på pensionsmyndigheten.se/ansokbt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med en e-legitimation såsom BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter.

Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från pensionsmyndigheten.se eller beställa från Pensionsmyndighetens kundservice.

Här är ansökningsblanketter och hjälp för att fylla i blanketten:

Blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketthjälp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp att göra en beräkning eller fylla i en ansökan kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats: Ansök om bostadstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg för dig som är pensionär, anhörig eller god man. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Digitalt möte om bostadstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Senast uppdaterad:
5 februari 2024