Tillgänglighet för mullsjo.se

Mullsjö kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur mullsjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från mullsjo.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

 • Citat är inte uppmärkta på ett sådant sätt att skärmläsare kan urskilja dem.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och är svåra att uppfatta för en del hjälpmedel.
 • Det finns filmer som saknar textalternativ och syntolkning.
 • Länktexter kan vara otydliga.
 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivning för skärmläsare.
 • Delar av formulär går inte att nå utan mus.
 • En del formulär saknar automatisk komplettering
 • Vid förstoring av texter kan det ibland vara svårt att se texten.
 • Våra pdf:er är inte alltid tillgängliga.

Granskning av Myndigheten för digital förvaltning

Följande brister har också uppmärksammats av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning):

 • Det finns sidor som innehåller flera rubriker i följd med samma rubriknivå.
 • Det finns tomma oordnade listor på sidor.
 • Det finns P-element med mer än 150 tecken och 2 eller fler BR-element som felaktigt används för att simulera stycken, till exempel mjuka enter.
 • Det finns dolda ledtexter i formulär.
 • Det finns sidor med intilliggande länkar med samma mål.

Oskäligt betungande anpassning

Mullsjö kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för ovanstående innehåll.

Mullsjö kommun arbetar löpande med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har gjort en oberoende granskning av mullsjo.se

Senaste bedömningen gjordes den 20 september 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.

(DIGG) Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har gjort en oberoende granskning av mullsjo.se
Senaste bedömningen gjordes 18 juni 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-08-24.

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 januari 2022