Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter, beröm eller klagomål på kommunens service eller tjänster? Din återkoppling är viktig.

Lämna synpunkter, beröm eller klagomål

Använd e-tjänst Synpunkter och klagomål för att lämna synpunkter, beröm eller klagomål. Om du vill att vi ska kontakta dig behöver du lämna dina kontaktuppgifter. Vill du inte ha återkoppling går det bra att vara anonym. Vi vill gärna ha återkoppling på hur du upplever vår verksamhet, till exempel skötsel av gator och grönytor. Det hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster.

 • Synpunkterna tas emot och skickas vidare till berörd verksamhet.
 • Om du fyllt i e-postadress, skickas en kopia på din synpunkt.
 • Du får besked om vad som händer i ditt ärende inom tio arbetsdagar. Har du valt att vara anonym kan vi inte lämna något svar.
 • Har du frågor kan du kontakta oss på epost kommun@mullsjo.se eller telefon 0392-140 00

Vi påminner om att all post till kommunen är allmänna handlingar. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av de synpunkter som du lämnar.

Du har möjlighet att lämna synpunkter anonymt, men för att du ska kunna få svar behöver vi ha dina kontaktuppgifter.

Vi strävar efter att du ska få svar inom tio dagar, men under semesterperioden kan det ta något längre tid.

Ett medborgarförslag kan vara en helt ny idé eller ett förslag på en förbättring eller förenkling av något som redan finns eller görs. Det är ett konkret förslag på förändring av något som kommunen ansvarar för, till exempel inom skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad. Anonyma medborgarförslag behandlas inte. Läs mer på sidan Medborgarförslag 

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Kontakt

 • Infocenter

  0392-140 00

  Infocenter@mullsjo.se

  Besöksadress

  Järnvägsgatan 27, 565 32 Mullsjö

  Öppettider

  måndag-torsdag: 08:00-16:30
  fredag: 08:00-16:00

  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad:
15 februari 2024