Mål och vision

Blå bakgrund vid vita snöstjärnor och texten Mullsjö - Trygghet, Tillväxt, Tillsammans

Kommunfullmäktige har beslutat om en vision för 2035 och om strategiska målområden för mandatperioden.

Den nya styrmodellen har en tydlig koppling till hållbarhet som handlar om att bedriva verksamheterna i ett långsiktigt perspektiv vad gäller socialt, ekonomiskt såväl som miljömässigt.

Vision: Mullsjö 2035 – med livsglädje och möjligheter

Strategiska målområden

Mullsjö ska vara en välkomnande och välmående kommun, med god service. Verksamheten kännetecknas av närhet och kvalitet. En plats där både nya och befintliga medborgare, företag och föreningar känner delaktighet, tillhörighet och trygghet. Här ska finnas tillit till varandra och samhället, vilket skapar förutsättningar för jämlikhet, god hälsa, livslust och framtidstro. Med närhet till natur, skolor, fritidsaktiviteter, attraktiva jobb och bostäder, ska Mullsjö kommun vara platsen med livskvalitet - för gammal som ung.

Ikoner Agenda 2030

Mullsjö ska vara en växande kommun, som en del i en attraktiv region, som lockar både besökare, nya medborgare och företag. En plats där näringslivet präglas av arbetsglädje och framtidstro.

Kommunen ska ha en naturnära profil. Med modiga satsningar och ett långsiktigt tänkande skapas en hållbar och levande kommun, med attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer, där livet får spelrum. Här ska finnas plats för lek, skapande, bildning, stöd och nytänkande som gör att människor utvecklas och mår bra. Här skapas förutsättningar för barn och unga att utveckla sina förmågor och följa sina framtidsdrömmar.

Ikoner Agenda 2030

Tillsammans ska vi skapa ett hållbart samhälle som ger förutsättningar att möta utmaningar och möjligheter.

Samverkan ska vara en självklarhet, liksom inkludering och delaktighet. Här skapas en påtaglig vi-känsla och en god gemenskap både i näringsliv, föreningsliv och människor emellan. Här ska det vara lätt att mötas, umgås och förenas.

Med gemensamma krafter skapas meningsfulla aktiviteter, nya möjligheter och ett gott liv tillsammans.

Ikoner Agenda 2030
Tre bilder i blått, grönt och orange med orden Trygghet, Tillväxt, Tillsammans

Mål och resultat - styrmodell

Kommunfullmäktige har beslutat hur Mullsjö ska styras. Det presenteras i riktlinjen Mål och resultat - styrmodell. Där beskrivs kommunens ansvarsfördelning och roller kring beslut om och uppföljning av mål, resultat och ekonomi. Gemensamma begrepp, principer för mål, tidplan fastställs. Riktlinjen gäller för hela kommunen, från kommunfullmäktige till enskild medarbetare.

Läs dokumentet Mål och resultat - styrmodell (pdf). , 452.3 kB.

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 april 2024