Mål och vision

Kommunfullmäktige har beslutat om vision och inriktningsmål för åren 2019-2022.

Vision: Mullsjö – närhetens kommun

Visionen är uppdelad i tre strategiska områden

  • Tillväxt
  • Välfärd och trygghet
  • Närhet

Inriktningsmål

Tillväxt

  • År 2030 ska Mullsjö kommun ha 9000 invånare
  • Tillväxten ska vara hållbar såväl ekonomisk, ekologisk som social

Välfärd och trygghet

  • De vägledande begreppen för kommunens arbete ska vara välfärd och trygghet. Begreppen ska vara väl inarbetade, accepterade och erkända av kommunens invånare såväl som medarbetare.
  • Invånarna ska uppleva att verksamheten är av hög kvalitet.

Närhet

  • Vår kommun ska kännetecknas av närhet i såväl inflytande och demokrati som boende.
  • Detta ska bidra till kommuninvånarnas upplevelse av god livskvalitet och delaktighet.

Nämnderna tar beslut om nämndsmål och verksamheterna om aktiviteter. Dessa följs upp av respektive nämnd och rapporteras till kommunfullmäktige varje år.

Kommunfullmäktige har antagit en riktlinje Mål och resultat - styrmodell. Detta dokument beskriver kommunens ansvarsfördelning och roller avseende fastställande och uppföljning av mål och resultat; gemensamma begrepp, principer för mål, tidplan etc. Den gäller för hela kommunen och omfattar alla från kommunfullmäktige till enskild medarbetare. Läs dokumentet Mål och resultat - styrmodell (pdf) , 529.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Senast uppdaterad:
28 april 2022