Motioner

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en av dess ledamöter eller en tjänstgörande ersättare.

För att behandlas i fullmäktige ska en motion

  • bara gälla ett ämne
  • vara skriftlig och undertecknad av den eller de personer som lämnar in den
  • vara inlämnad till administrativa avdelningen senast 14 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde.

En motion tas upp och behandlas, debatteras, vid fullmäktigesammanträdet. Därefter lämnas den vidare till kommunstyrelsen eller aktuell nämnd.

Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen de motioner som inte behandlats färdigt. Detta sker vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Vill du ta del av tidigare motioner, kontakta nämndsekreterare.

Pågående motioner

Motioner

Inkom

Parti

Diarienummer

Status

Beslut

Locka unga till politiken (pdf)

2018-12-17

SD

2018/1240

KS 2019-09-11 § 130


Inför lokalt förbud mot tiggeri i Mullsjö kommun (pdf)

2019-02-28

SD

2018/1360

KSAU 2019-02-28 § 7


Inför barnomsorgspeng (pdf)

2019-02-26

SD

2019/1022

KF 2019-02-26 § 26


Karriärstjänster för undersköterskor (pdf)

2019-05-20

M

2019/1047

KS 2019-09-11 § 129


Aktivitetslokal för äldre (pdf)

2019-05-27

M

2019/1048

KS 2019-09-11 § 139


Inför mobil förskola (pdf)

2019-04-23

SD

2019/1094

KF 2019-04-23 § 72


Inför rutiner för skift och nattarbetare för föräldrar i behov av barnomsorg (pdf)

2019-04-23

SD

2019/1095

KF 2019-04-23 § 73


Solkarta över Mullsjö kommun (pdf)

2019-05-18

M

2019/1098

KS 2019-05-05 § 89


Införa klasseniorer i Mullsjö kommun (pdf)

2019-05-13

SD

2019/1122

KF 2019-08-20 § 107


Införa terminskort i Mullsjö simhall (pdf)

2019-05-13

SD

2019/1123

KFN 2019-09-17 § 43


Motion om utredning och eventuellt införande av rabatterande buss-/tågkort med mera (pdf)

2019-05-24

M

2019/1132

KS 2019-09-11 § 127


Motion om uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag åt nämnden och styrelser med anledning av detta (pdf)

2019-06-07

SD

2019/1138

KS 2019-09-11 § 128


Servera smör till våra barn och gamla! (pdf)

2019-06-07

SD

2019/1139

KF 2019-08-20 § 111


Teknikgård (pdf)

2019-06-07

SD

2019/1140

KFN 2019-09-17 § 42


Kommunarrangerade högtidsfirande (pdf)

2019-08-08

SD

2019/1173Öppna nattis i Mullsjö kommun (pdf)

2019-08-08

SD

2019/1174Besvarade motioner

Motioner

Inkom

Parti

Diarienummer

Beslut

Motion om vikariehanteringssystem (pdf)

2018-03-27

SD

2017/1166

KF 2018-03-27 § 28

Motion om kulturhus (pdf)

2018-03-27

L

2017/1257

KF 2018-03-27 § 27

Skyltning vid trafikhinder (pdf)

2018-09-25

SD

2018/1114

KF 2018-09-25 § 105

Byggnation "Turning Torso" Mullsjö (pdf)

2018-09-06

S

2018/1264

KF 2018-11-27 § 142

Öka kommunens upphandling av svenskt nötkött (pdf)

2018-11-27

C

2018/1256

KF 2018-11-27 § 141

Inför debatt- och voteringssystem (pdf)

2018-11-27

SD

2018/1239

KF 2018-11-27 § 139

Anordna Barnens dag (pdf)

2018-11-27

SD

2018/1238

KF 2018-11-27 § 140

Garanterad plats på äldreboende (pdf)

2019-01-29

SD

2017/1207

KF 2019-01-29 § 5

Motions- samt ridväg från Mullsjö till Gravsjö (pdf)

2019-01-29

M

2017/1224

KF 2019-01-29 § 4

Införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd (pdf)

2019-04-23

M

2019/1031

KF 2019-04-23 § 71

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019