Motioner

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en av dess ledamöter eller en tjänstgörande ersättare.

För att behandlas i fullmäktige ska en motion

  • bara gälla ett ämne
  • vara skriftlig och undertecknad av den eller de personer som lämnar in den
  • vara inlämnad till administrativa avdelningen senast 14 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde.

En motion tas upp och behandlas, debatteras, vid fullmäktigesammanträdet. Därefter lämnas den vidare till kommunstyrelsen eller aktuell nämnd.

En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen de motioner som inte behandlats färdigt. Detta sker vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Vill du ta del av tidigare motioner, kontakta nämndsekreterare.

Besvarade/avslagna motioner

Motioner

Inkom

Parti

Diarienummer

Beslut

Badplatser i en levande landsbygd (pdf) , 110.6 kB.

2023-02-07

(M)

2023/1045

Besvarad

KF 2024-03-26 § 14 (pdf) , 97.3 kB.

Aktiviteter för äldre (pdf) , 450.5 kB.

2023-06-06

(M)

2023/1133

Besvarad
KF 2024-03-26 § 15 (pdf) , 64.4 kB.

Pausa skogsavverkning under arbetet med översiktsplanen (pdf) , 269.1 kB.

2023-04-04

(MP)

2023/1086

Avslag , 60.2 kB.
KF 2023-11-21 § 144 (pdf) , 60.2 kB.

Att ställa krav är att bry sig (pdf) , 161.4 kB.

2023-04-04

(M)

2023/1088

Besvarad

KF 2023-10-24 § 130 (pdf) , 148.9 kB.

Mötesplats för ungdomarna i Sandhem (pdf) , 228.1 kB.

2023-01-12

(M)

2023/1022

Besvarad

KF 2023-09-19 § 111 (pdf) , 141.2 kB.

Vinterväghållning Bosebyleden (pdf) , 205.3 kB.

2023-01-12

(M)

2023/1023

Bifall

KF 2023-02-21 § 18 (pdf) , 123.4 kB.

Bostadsbyggande i Sandhem (pdf) , 104.6 kB.

2022-06-01

(M)

2022/1123

Besvarad

KF 2022-12-13 § 166 (pdf) , 143.7 kB.

Solceller (pdf) , 208.7 kB.

2022-03-01

(M)

2022/1053

Besvarad

KF 2022-09-20 § 101 (pdf) , 142 kB.

Träningslokal på Margaretas Park (pdf) , 425.6 kB.

2019-10-25

SD

2019/1206

Besvarad

KF 2022-01-25 § 5 (pdf) , 121.5 kB.

Upprätta en fordonssamordnare i Mullsjö kommun (pdf) , 578.8 kB.

2020-03-24

SD

2020/1109

Besvarad

KF 2021-10-26 § 132 (pdf) , 144.7 kB.

Medicinskt motiverad kost inom barnomsorgen (pdf) , 120.8 kB.

2021-02-08

SD

2021/1037

Besvarad

KF 2021-09-28 § 104 (pdf) , 104.1 kB.

Språkkrav vid nyrekrytering till skola, vård och omsorg (pdf) , 540.5 kB.

2020-08-11

SD

2020/1172

Besvarad

KF 2021-09-28 § 103 (pdf) , 681.2 kB.

Alla ska ha rätt till heltid/optimera bemanningen i Mullsjö kommun (pdf) , 836.5 kB.

2020-03-24

SD

2020/1108

Besvarad

KF 2021-09-28 § 102 (pdf) , 105.7 kB.

Inför rutiner för skift och nattarbetare för föräldrar i behov av barnomsorg (pdf) , 664.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-04-23

SD

2019/1095

Besvarad

KF 2021-06-22 § 82 (pdf) , 610.4 kB.

Inför debatt- och voteringssystem (pdf) , 60.9 kB.

2021-02-08

SD

2021/1038

Besvarad

KF 2021-05-25 § 71 (pdf) , 681.3 kB.

Införa klasseniorer i Mullsjö kommun (pdf) , 108.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-05-13

SD

2019/1122

Bifall

KF 2021-02-23 § 19 (pdf) , 658.9 kB.

Servera inte margarin till våra barn och gamla (pdf) , 996 kB.

2020-03-10

SD

2020/1095

Avslag

KF 2021-01-26 § 2 (pdf) , 662.1 kB.

Upprätta en uttryckningssignal till Räddningstjänsten i Mullsjö (pdf) , 430.9 kB.

2020-03-10

SD

2020/1094

Avslag

KF 2020-10-27 § 110 (pdf) , 629.3 kB.

Extra val (pdf) , 173.4 kB.

2020-06-10

SD

2020/1152

Besvarad

KF 2020-09-29 § 93 (pdf) , 657.7 kB.

Solkarta över Mullsjö kommun (pdf) , 379.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-05-18

M

2019/1098

Besvarad

KF 2020-09-29 § 91 (pdf) , 601.6 kB.

Svenska som grundspråk (pdf) , 474.9 kB.

2020-01-13

SD

2020/1035

Avslag

KF 2020-06-23 § 80 (pdf) , 607.7 kB.

Införande av etableringslån istället för försörjningsstöd (pdf) , 594.9 kB.

2020-01-13

SD

2020/1034

Besvarad

KF 2020-06-23 § 79 (pdf) , 601.7 kB.

Öppna nattis i Mullsjö kommun (pdf) , 576.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-08-08

SD

2019/1174

Avslag

KF 2020-04-28 § 53 (pdf) , 69 kB.

Inför mobil förskola (pdf) , 653.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-04-23

SD

2019/1094

Avslag

KF 2020-04-28 § 52 (pdf) , 63.3 kB.

Inför barnomsorgspeng (pdf) , 721.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-02-26

SD

2019/1022

Avslag

KF 2020-02-25 § 24 (pdf) , 610.4 kB.

Teknikgård (pdf) , 685.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-06-07

SD

2019/1140

Avslag

KF 2020-02-25 § 23 (pdf) , 610.9 kB.

Kommunarrangerade högtidsfirande (pdf) , 484 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-08-08

SD

2019/1173

Avslag

KF 2020-02-25 § 22 (pdf) , 609.6 kB.

Motion om uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag åt nämnden och styrelser med anledning av detta (pdf) , 876.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-06-07

SD

2019/1138

Avslag

KF 2020-01-28 § 8 (pdf) , 608.5 kB.

Servera smör till våra barn och gamla! (pdf) , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2019-06-07

SD

2019/1139

Avslag

KF 2019-11-26 § 157 (pdf) , 660.7 kB.

Motion om utredning och eventuellt införande av rabatterande buss-/tågkort med mera (pdf) , 630.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-05-24

M

2019/1132

Avslag

KF 2019-11-26 § 156 (pdf) , 606.7 kB.

Införa terminskort i Mullsjö simhall (pdf) , 160.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-05-13

SD

2019/1123

Besvarad

KF 2019-11-26 § 155 (pdf) , 605.6 kB.

Inför lokalt förbud mot tiggeri i Mullsjö kommun (pdf) , 54.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-02-28

SD

2018/1360

Avslag

KF 2019-10-09 § 143 (pdf) , 644.3 kB.

Aktivitetslokal för äldre (pdf) , 14.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-05-27

M

2019/1048

Besvarad

KF 2019-09-24 § 129 (pdf) , 603.7 kB.

Karriärstjänster för undersköterskor (pdf) , 498.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-05-20

M

2019/1047

Bifall / besvarad

KF 2019-09-24 § 130 (pdf) , 607 kB.

Locka unga till politiken (pdf) , 554.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-12-17

SD

2018/1240

Avslag

KF 2019-09-24 § 131 (pdf) , 611.7 kB.

Införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd (pdf) , 314.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-04-23

M

2019/1031

Bifall

KF 2019-04-23 § 71 (pdf) , 606.7 kB.

Motions- samt ridväg från Mullsjö till Gravsjö (pdf) , 383.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-01-29

M

2017/1224

Besvarad

KF 2019-01-29 § 4 (pdf) , 609.1 kB.

Garanterad plats på äldreboende (pdf) , 496.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-01-29

SD

2017/1207

Avslag

KF 2019-01-29 § 5 (pdf) , 657.6 kB.

Anordna Barnens dag (pdf) , 484.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-11-27

SD

2018/1238

Bifall

KF 2018-11-27 § 140 (pdf) , 605.5 kB.

Inför debatt- och voteringssystem (pdf) , 433.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-11-27

SD

2018/1239

Besvarad

KF 2018-11-27 § 139 (pdf) , 608.5 kB.

Öka kommunens upphandling av svenskt nötkött (pdf) , 547.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-11-27

C

2018/1256

Bifall

KF 2018-11-27 § 141 (pdf) , 607.1 kB.

Byggnation "Turning Torso" Mullsjö (pdf) , 334.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-06

S

2018/1264

Bifall

KF 2018-11-27 § 142 (pdf) , 603.4 kB.

Skyltning vid trafikhinder (pdf) , 755.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-25

SD

2018/1114

Avslag

KF 2018-09-25 § 105 (pdf) , 609.6 kB.

Motion om kulturhus (pdf) , 651.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-03-27

L

2017/1257

Avslag

KF 2018-03-27 § 27 (pdf) , 605.4 kB.

Motion om vikariehanteringssystem (pdf) , 569.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-03-27

SD

2017/1166

Avslag

KF 2018-03-27 § 28 (pdf) , 652.8 kB.


Kontakt

Senast uppdaterad:
3 april 2024