Motioner

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en av dess ledamöter eller en tjänstgörande ersättare.

För att behandlas i fullmäktige ska en motion

  • bara gälla ett ämne
  • vara skriftlig och undertecknad av den eller de personer som lämnar in den
  • vara inlämnad till administrativa avdelningen senast 14 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde.

En motion tas upp och behandlas, debatteras, vid fullmäktigesammanträdet. Därefter lämnas den vidare till kommunstyrelsen eller aktuell nämnd.

En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen de motioner som inte behandlats färdigt. Detta sker vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Vill du ta del av tidigare motioner, kontakta nämndsekreterare.

Besvarade/avslagna motioner

Motioner

Inkom

Parti

Diarienummer

Beslut

Införa klasseniorer i Mullsjö kommun (pdf)

2019-05-13

SD

2019/1122

KF 2021-02-23 § 19 (pdf)

Servera inte margarin till våra barn och gamla (pdf)

2020-03-10

SD

2020/1095

KF 2021-01-26 § 2 (pdf)

Upprätta en uttryckningssignal till Räddningstjänsten i Mullsjö (pdf)

2020-03-10

SD

2020/1094

KF 2020-10-27 § 110 (pdf)

Extra val (pdf)

2020-06-10

SD

2020/1152

KF 2020-09-29 § 93 (pdf)

Solkarta över Mullsjö kommun (pdf)

2019-05-18

M

2019/1098

KF 2020-09-29 § 91 (pdf)

Svenska som grundspråk (pdf)

2020-01-13

SD

2020/1035

KF 2020-06-23 § 80 (pdf)

Införande av etableringslån istället för försörjningsstöd (pdf)

2020-01-13

SD

2020/1034

KF 2020-06-23 § 79 (pdf)

Öppna nattis i Mullsjö kommun (pdf)

2019-08-08

SD

2019/1174

KF 2020-04-28 § 53 (pdf)

Inför mobil förskola (pdf)

2019-04-23

SD

2019/1094

KF 2020-04-28 § 52 (pdf)

Inför barnomsorgspeng (pdf)

2019-02-26

SD

2019/1022

KF 2020-02-25 § 24 (pdf)

Teknikgård (pdf)

2019-06-07

SD

2019/1140

KF 2020-02-25 § 23 (pdf)

Kommunarrangerade högtidsfirande (pdf)

2019-08-08

SD

2019/1173

KF 2020-02-25 § 22 (pdf)

Motion om uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag åt nämnden och styrelser med anledning av detta (pdf)

2019-06-07

SD

2019/1138

KF 2020-01-28 § 8 (pdf)

Servera smör till våra barn och gamla! (pdf)

2019-06-07

SD

2019/1139

KF 2019-11-26 § 157 (pdf)

Motion om utredning och eventuellt införande av rabatterande buss-/tågkort med mera (pdf)

2019-05-24

M

2019/1132

KF 2019-11-26 § 156 (pdf)

Införa terminskort i Mullsjö simhall (pdf)

2019-05-13

SD

2019/1123

KF 2019-11-26 § 155 (pdf)

Inför lokalt förbud mot tiggeri i Mullsjö kommun (pdf)

2019-02-28

SD

2018/1360

KF 2019-10-09 § 143 (pdf)

Aktivitetslokal för äldre (pdf)

2019-05-27

M

2019/1048

KF 2019-09-24 § 129 (pdf)

Karriärstjänster för undersköterskor (pdf)

2019-05-20

M

2019/1047

KF 2019-09-24 § 130 (pdf)

Locka unga till politiken (pdf)

2018-12-17

SD

2018/1240

KF 2019-09-24 § 131 (pdf)

Införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd (pdf)

2019-04-23

M

2019/1031

KF 2019-04-23 § 71 (pdf)

Motions- samt ridväg från Mullsjö till Gravsjö (pdf)

2019-01-29

M

2017/1224

KF 2019-01-29 § 4 (pdf)

Garanterad plats på äldreboende (pdf)

2019-01-29

SD

2017/1207

KF 2019-01-29 § 5 (pdf)

Anordna Barnens dag (pdf)

2018-11-27

SD

2018/1238

KF 2018-11-27 § 140 (pdf)

Inför debatt- och voteringssystem (pdf)

2018-11-27

SD

2018/1239

KF 2018-11-27 § 139 (pdf)

Öka kommunens upphandling av svenskt nötkött (pdf)

2018-11-27

C

2018/1256

KF 2018-11-27 § 141 (pdf)

Byggnation "Turning Torso" Mullsjö (pdf)

2018-09-06

S

2018/1264

KF 2018-11-27 § 142 (pdf)

Skyltning vid trafikhinder (pdf)

2018-09-25

SD

2018/1114

KF 2018-09-25 § 105 (pdf)

Motion om kulturhus (pdf)

2018-03-27

L

2017/1257

KF 2018-03-27 § 27 (pdf)

Motion om vikariehanteringssystem (pdf)

2018-03-27

SD

2017/1166

KF 2018-03-27 § 28 (pdf)


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2021