Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter, beröm eller klagomål på kommunens service eller tjänster? Din återkoppling är viktig.

Lämna ris eller ros som en synpunkt

Om du vill att vi ska kontakta dig behöver du fylla i dina kontaktuppgifter. Vill du inte ha återkoppling går det bra att vara anonym.Vi vill gärna ha återkoppling på hur du upplever vår verksamhet, till exempel skötsel av gator och grönytor. Det hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster.

Det är vår gemensamma administrationsenhet som öppnar synpunktsbrevlådan och skickar vidare frågan till berörd verksamhet.

Om du fyllt i e-postadress, skickas en kopia på din formulärsammanfattning till just den e-postadress du fyllt i.

Inom tre arbetsdagar får du en bekräftelse med besked om vem som handlägger din synpunkt.

Vi lovar också att du får besked om vad som händer i ditt ärende inom tio arbetsdagar. Har du valt att vara anonym kan vi inte lämna något svar.

Hör du inte av oss inom tre arbetsdagar, kan du kontakta oss på mail kommun@mullsjo.se eller telefon 0392-140 00

Vi påminner om att all post till kommunen är allmänna handlingar. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av de synpunkter som du lämnar.

Du har möjlighet att lämna synpunkter anonymt, men för att du ska kunna få svar behöver vi ha dina kontaktuppgifter.

Vi strävar efter att du ska få svar inom tio dagar, men under semesterperioden kan det ta något längre tid.

Ett medborgarförslag kan vara en helt ny idé eller ett förslag på en förbättring eller förenkling av något som redan finns eller görs. Det är ett konkret förslag på förändring av något som kommunen ansvarar för, till exempel inom skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad. 

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på www.mullsjo.se/gdpr

Tänk på att:

  • Du måste fylla i alla rutor som har en stjärna*, annars skickas inte din ansökan. Om du försöker skicka får du ett felmeddelande.
  • Du ska få ett meddelande på denna sida om att din synpunkt skickats.
Här kan du beskriva den synpunkt du vill framföra. Om din synpunkt gäller en särskild enhet (exempelvis en skola eller ett äldreboende eller liknande), ber vi dig ange enhetens namn så att synpunkten skickas till rätt person.


Kontaktsätt:
Kontaktsätt:
Säkerhet: * (obligatorisk)

Kontakt

Senast uppdaterad:
21 maj 2021