Verksamhetsplaner

För att säkerställa en långsiktig ekonomisk hållbarhet och kvalitet för kommunens verksamheter krävs det tydliga strukturer och processer för verksamhet och ekonomi i hela organisation.

Verksamhetsplanen är en del i kommunens styrning och ledning. Den ska bidra till att skapa
helhetsperspektiv och samordning samt ökad transparens i kommunens hela process. Allt ska ha sin utgångpunkt i medborgarna - deras behov, upplevelser och kunskap.

Syfte

Syftet med verksamhetsplanen är att kommunicera nämndens eller kommunstyrelsens ambition med verksamheten. Den konkretiserar hur vision, och strategiska mål ska förverkligas de kommande året.

Verksamhetsplanen speglar politiska målsättningar, grunduppdraget med de ekonomiska
förutsättningar som nämnden eller kommunstyrelsen har. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och åtgärderna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Planen ger också en framtidsutblick med de utmaningar som nämnden står inför, på kort och på lång sikt.

Verksamhetsplaner, 2022-2023

Senast uppdaterad:
23 maj 2023