Verksamhetsplaner

För att vara säker på att kommunens verksamheter håller hög kvalitet och är ekonomiskt hållbara behövs tydlighet i hur saker ska göras.

Verksamhetsplanen är en viktig del av hur kommunen styrs och leds. Den ska bidra till ett en bra helhet, samordning och öppenhet i hela kommunens verksamhet.
Allt ska ha medborgarna som utgångspunkt - deras behov, erfarenheter och kunskap.

Mål med verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen ska tydligt berätta om nämndens eller kommunstyrelsens vilja för verksamheten. Planen visar hur visionen och de strategiska målen ska bli verklighet under det kommande året.

Verksamhetsplanen visar de politiska målsättningarna och de huvudsakliga uppgifterna som nämnden eller kommunstyrelsen har, i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna.

Planen ska vara möjlig att arbeta efter. De aktiviteter som beskrivs är de som verksamheten planerar att genomföra. Planen ger också en bild av framtiden och visar utmaningar som nämnden står inför, både på kort och lång sikt.

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Senast uppdaterad:
30 april 2024