Val till Europaparlamentet 2024

Val till Europaparlamentet genomförs vart femte år. Nästa val är den 9 juni 2024. Europaparlamentet beslutar bland annat om EU:s budget och lagar som ska gälla för EU:s medlemsländer.

Du har rösträtt i valet till Europaparlamentet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år
 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden

Röstlängden innehåller de personer som har rätt att rösta vid ett aktuellt val. Om du har rösträtt finns du med i röstlängden. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Mer information om rösträtt och röstlängd hittar du hos Valmyndigheten:

Valmyndigheten om EU-valet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vallokalen är endast öppen på valdagen den 9 juni. Öppettider är klockan 8–21 under valdagen. I vallokalen finns valsedlar och valkuvert.

Det står på ditt röstkort vilken som är din vallokal. Röstkort skickas ut under maj innan förtidsröstningen startar.

Ta med id-handling

Du behöver inte ha med dig röstkortet till vallokalen, däremot måste du ha med dig en id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du bevisa din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som fyllt 18 år som intygar din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.

Du kan även rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat.

Valdistrikt 1

Gunnarsbohallen, Skolgatan 8 E, Mullsjö, klockan 8 - 21

Valdistrikt 2

Gunnarsbohallen, Skolgatan 8 E, Mullsjö, klockan 8 - 21

Valdistrikt 3

Träffpunkten, Stråkenvägen 7, Sandhem, klockan 8 - 21

Valdistrikt 4

Gunnarsbohallen, Skolgatan 8 E, Mullsjö, klockan 8 – 21

Du som inte kan eller vill rösta i din vallokal på valdagen, kan rösta i förtid i en röstningslokal. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. På valdagen finns minst en förtidsröstningslokal i varje kommun vara öppen.

Ta med röstkort och id-handling

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du bevisa din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som fyllt 18 år som intygar din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.

Om du har förtidsröstat och ångrar dig kan du ändra dig (ångerrösta) genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen.

Du kan förtidsrösta i följande lokaler:

Gunnarsbohallens cafeteria

Skolgatan 8 E, Mullsjö

Klockan 15:00 - 18:00

22 – 24 maj
27 – 31 maj,
3 – 5 juni
7 juni

Klockan 10:00 - 12:00

25 – 26 maj
1 – 2 juni
6 juni
8 juni

Träffpunkten

Stråkenvägen 7, Sandhem

Klockan 16:00 - 18:00

29 maj
5 juni

Margaretas Park äldreboende

Skolgatan 25, Mullsjö
(Obs! Inte för allmänheten. Endast för boende, brukare, personal och anhöriga.)

28 maj, klockan 10:00 - 12:00

Gunnarsbohallen

Skolgatan 8 E, Mullsjö

9 juni, klockan 8:00 – 21:00

Om du på grund av grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till röstningslokalen kan du rösta med bud. För att rösta med bud behövs ett särskilt budröstningsmaterial.

 • Budröstningsmaterial finns i röstningslokalen och kan också beställas hos kommunen eller från Valmyndigheten.
 • Budröstningssatser innehåller allt material som behövs för att rösta med bud: informationsblad med instruktioner, tre blanka valsedlar, tre valkuvert och ett ytterkuvert för budröst.
 • Det är väljaren själv som ska göra i ordning rösten. Det måste finnas ett vittne som intygar att det är väljaren som har gjort i ordning sin röst. Väljaren, vittnet och budet ska fylla i alla uppgifter som begärs på kuvertet, när rösten görs i ordning. Vittnet och budet kan inte vara samma person och respektive person måste ha fyllt 18 år.
 • Det är budet som ska lämna över budkuvertet till röstmottagaren. En budröst kan göras i ordning med start från den 16 maj. Budet kan lämna din röst först när förtidsröstningen öppnar den 22 maj.

Om du saknar folkbokföringsadress, behöver få röstkortet skickat till en annan adress eller tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Ett så kallat dubblettröstkort. Det gäller också utlandssvenskar som vill rösta i Sverige. Det beställer du hos Valmyndigheten:

Beställ röstkort | Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan få hjälp att skriva ut ett nytt röstkort

Du kan också komma in till Infocenter i Mullsjö, så får du hjälp att skriva ut ett nytt röstkort. Glöm inte att ta med dig legitimation. Infocenter finns i kommunhuset, på Järnvägsgatan 27 och har öppet måndag-torsdag 08:00- 16:30 och fredagar 08:00 - 16:00. Lunchstängt 12.00 – 13:00.
Telefonnummer: 0392 – 140 00

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Detta är möjligt under samma tid som förtidsröstningen, det vill säga mellan den 22 maj och den 9 juni.

Du som är i behov av att lämna sin röst i bostaden kan ta kontakt med kommunen för att boka en tid. På valdagen den 9 juni måste tid bokas senast klockan 16.00.

För att boka, se valsamordnare i rutan kontakt.

Tre dagar efter valdagen genomför kommunen en preliminär rösträkning. Vid den preliminära rösträkningen tar kommunen hand om de förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen och de förtidsröster som inte granskats i vallokalen. Det är förtidsröster från annan kommun, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som inte skickats ut till vallokal. Det gäller också brevröster som kommit till kommunen efter valdagen. När samtliga röster granskats transporteras rösterna till Länsstyrelsen. för rösträkning. Valnämndens preliminära rösträkning är en offentlig förrättning och är öppen för allmänheten.

Valnämndens preliminära rösträkning kommer att ske onsdagen efter valdagen, det vill säga den 12 juni klockan 10.00 i kommunhuset, Sandhemsrummet, Järnvägsgatan 29, Mullsjö.

Vid val till Europaparlamentet har de partier som vid något av de två senaste valen fått minst 1 procent av rösterna i hela landet rätt att få parti- eller namnvalsedlar utlagda på röstmottagningsställena.

För val till Europaparlamentet 2024 har följande partier begärt att få sina valsedlar utlagda i samtliga val- och röstningslokaler:

 • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
 • Miljöpartiet de gröna
 • Moderaterna
 • Piratpartiet
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet
 • Värdigt liv

Övriga partier kan även få valsedlar distribuerade till röstmottagningsställena. Valsedlar ska ha inkommit till kommunen senast den 17 maj. Efter denna tid kan inte valnämnden garantera att valsedlar kommer till röstmottagningsställena.

Inlämning av valsedlar kan ske till:

Mullsjö kommun, Infocenter, Järnvägsgatan 27 i Mullsjö.
Öppettider: måndag-torsdag 08:00- 16:30 och fredagar 08:00 - 16:00. Lunchstängt 12.00 – 13.00.

Eller skickas med post:

Mullsjö kommun
Valnämnden
Box 47
565 21 Mullsjö

Partier kan dock lämna valsedlar till röstmottagare i val- och förtidsröstningslokaler mellan den 22 maj och den 9 juni för att få dem utplacerade i valsedelsställen. Om valsedlarna från övriga partier tar slut kommer inte dessa partier att meddelas.

Senast uppdaterad:
12 juni 2024