Borgerlig vigsel

Bild på två personer som håller varandra i handen.

Bild på två personer som håller varandra i handen.

Borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni på valfri plats eller i kommunhuset. Den saknar religiösa inslag men är juridiskt bindande.

Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel. Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare. Vill du gifta dig borgerligt i Mullsjö, så kan du boka någon av kommunens vigselförrättare.

Boka vigsel genom att använda e-tjänsten. Efter att ni bokat får ni direktkontakt med vigselförrättaren för att planera vigseln.

Mullsjö kommun har tre vigselförrättare:

Linda Danielsson
070-874 97 44
linda.danielsson@mullsjo.se

Ingemar Eriksson
070-330 24 80
ingemar.eriksson@mullsjo.se

Pär Gunnarsson
070-6919308
par.gunnarsson@mullsjo.se

Ni har stor frihet att själva utforma ceremonin tillsammans med dem.

En kortare vigselceremoni under kontorstid, på kommunkontoret, kostar inget. Annars är kostnaden 500 kronor inklusive moms, som vi fakturerar efter att vigseln har skett.

Tänk på följande:

  • Ansök i god tid om hindersprövning. På Skatteverkets webbplats finns blanketter för ansökan och ytterligare information, bland annat om regler för den som inte är folkbokförd i Sverige. Intygen från Skatteverket gäller i fyra månader.
  • Utse två personer som ska delta vid vigseln som vigselvittnen. Vittnena måste vara myndiga och kunna legitimera sig vid vigseltillfället.
  • När ni fått intygen från Skatteverket, skicka in dem så att kommunen har dem minst en vecka före vigseldatum. Ange också vilken tid och plats ni bokat för vigseln samt namn på de två personer som ska vara vigselvittnen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
10 januari 2024