Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni på valfri plats eller i kommunhuset. Den saknar religiösa inslag men är juridiskt bindande.

Boka vigsel genom att kontakta respektive vigselförrättare. Efter att ni bokat kommer ni att ha direkt kontakt med vigselförrättaren för att planera vigseln.

Mullsjö kommun har två vigselförrättare:

Linda Danielsson
0392-140 13
linda.danielsson@mullsjo.se

Ingemar Eriksson
070-330 24 80
ingemar.eriksson@mullsjo.se

Ni har stor frihet att själva utforma ceremonin tillsammans med dem.

En kortare vigselceremoni under kontorstid kostar inget. Annars är kostnaden 500 kronor inklusive moms, som vi fakturerar efter att vigseln har skett.

Tänk på följande:

 • Ansök i god tid om hindersprövning. På Skatteverkets webbplats finns blanketter för ansökan och ytterligare information, bland annat om regler för den som inte är folkbokförd i Sverige. Intygen från Skatteverket gäller i fyra månader.
 • Utse två personer som ska delta vid vigseln som vigselvittnen. Vittnena måste vara myndiga och kunna legitimera sig vid vigseltillfället.
 • När ni fått intygen från Skatteverket, skicka in dem så att kommunen har dem minst en vecka före vigseldatum. Ange också vilken tid och plats ni bokat för vigseln samt namn på de två personer som ska vara vigselvittnen.

  Skicka eller lämna brevet till:

  Mullsjö kommun
  Administrativa avdelningen
  Box 47
  565 21 Mullsjö

Kontakt

Senast uppdaterad:
6 juli 2021