Val till riksdag, kommun och region

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige genomförs vart fjärde år. Senaste valet var den 11 september 2022.

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 11 september. Det gäller vid alla val. Det finns också särskilda regler för valet till riksdagen och för valen till kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

För att få rösta till riksdagen måste du vara svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige.

För att få rösta till kommun- och regionfullmäktige måste du vara svensk medborgare och folkbokförd i kommunen, regionen eller medborgare i något av EU:s medlemsländer.

Du får också rösta om du är medborgare på Island eller i Norge och är folkbokförd i kommunen, regionen.

Du får också rösta om du är medborgare i något annat land eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, och är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Röstlängden innehåller de personer som har rätt att rösta vid ett aktuellt val. Om du har rösträtt finns du med i röstlängden. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen, alltså den 12 augusti för valen 2022. Du behöver alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt.

Undantaget är om du är utlandssvensk.

Vallokalen är endast öppen på valdagen. Öppettider är klockan 8-20 under valdagen. I vallokalen finns valsedlar och valkuvert.
Vilken som är just din vallokal står på ditt röstkort. Röstkort skickas ut under augusti innan förtidsröstningen startar. Du behöver inte ha med dig röstkortet till vallokalen, däremot måste du ha med dig en id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling.
Du kan även rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat.

Du som inte kan eller vill rösta i din vallokal på valdagen, kan rösta i förtid i en röstningslokal. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Även på valdagen finns minst en förtidsröstningslokal i varje kommun vara öppen.

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling.

Om du har förtidsröstat och ångrar dig kan du ändra dig (ångerrösta) genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen.

Senast uppdaterad:
4 april 2024