Val till riksdag, kommun och region

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige genomförs vart fjärde år. Årets val kommer att vara den 11 september 2022.

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 11 september. Det gäller vid alla val. Det finns också särskilda regler för valet till riksdagen och för valen till kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

För att få rösta till riksdagen måste du vara svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige.

För att få rösta till kommun- och regionfullmäktige måste du vara svensk medborgare och folkbokförd i kommunen, regionen eller medborgare i något av EU:s medlemsländer.

Du får också rösta om du är medborgare på Island eller i Norge och är folkbokförd i kommunen, regionen.

Du får också rösta om du är medborgare i något annat land eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, och är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Röstlängden innehåller de personer som har rätt att rösta vid ett aktuellt val. Om du har rösträtt finns du med i röstlängden. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen, alltså den 12 augusti för valen 2022. Du behöver alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt.

Undantaget är om du är utlandssvensk.

Vallokalen är endast öppen på valdagen. Öppettider är klockan 8-20 under valdagen. I vallokalen finns valsedlar och valkuvert.
Vilken som är just din vallokal står på ditt röstkort. Röstkort skickas ut under augusti innan förtidsröstningen startar. Du behöver inte ha med dig röstkortet till vallokalen, däremot måste du ha med dig en id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling.
Du kan även rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat.

Valdistrikt 1

Gunnarsbohallen, Skolgatan 8 E, Mullsjö, klockan 8 - 20

Valdistrikt 2

Gunnarsbohallen, Skolgatan 8 E, Mullsjö, klockan 8 - 20

Valdistrikt 3

Träffpunkten, Stråkenvägen 7, Sandhem, klockan 8 - 20

Valdistrikt 4

Gunnarsbohallen, Skolgatan 8 E, Mullsjö, klockan 8 – 20

Du som inte kan eller vill rösta i din vallokal på valdagen, kan rösta i förtid i en röstningslokal. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Även på valdagen finns minst en förtidsröstningslokal i varje kommun vara öppen.

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling.

Om du har förtidsröstat och ångrar dig kan du ändra dig (ångerrösta) genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen.

Du kan förtidsrösta i följande lokaler:

Gunnarsbohallens cafeteria

Skolgatan 8 E, Mullsjö

Klockan 15:00 - 19:00

24 – 26 augusti
29 augusti – 2 september
5 – 9 september

Klockan 10:00 - 13:00

27 – 28 augusti
3 – 4 september
10 september

Träffpunkten

Stråkenvägen 7, Sandhem

Klockan 17:00 - 19:00

25 augusti
1 september
8 september

Margaretas Park äldreboende

Skolgatan 25, Mullsjö (Obs! Inte för allmänheten. Endast för vårdtagare, brukare, personal, boende och anhöriga.)
6 september klockan 10:00 - 12:00

Gunnarsbohallen

Skolgatan 8 E, Mullsjö
11 september, klockan 8:00 – 20:00

En väljare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till röstningslokalen kan rösta med bud. För att rösta med bud behövs ett särskilt budröstningsmaterial.

Budröstningsmaterial finns i röstningslokalen och kan också beställas hos kommunen eller från Valmyndigheten.

Budröstningssatser innehåller allt material som behövs för att rösta med bud: informationsblad med instruktioner, tre blanka valsedlar, tre valkuvert och ett ytterkuvert för budröst.

Det är väljaren själv som ska göra i ordning rösten. Det måste finnas ett vittne som intygar att det är väljaren som har gjort i ordning sin röst. Väljaren, vittnet och budet ska fylla i alla uppgifter som begärs på kuvertet, när rösten görs i ordning. Vittnet och budet kan inte vara samma person och respektive person måste ha fyllt 18 år.

Det är budet som ska lämna över budkuvertet till röstmottagaren. En budröst kan göras i ordning med start från den 18 augusti.

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till särskilda röstmottagare, så kallade ambulerande röstmottagare. Det gäller i första hand för dem som inte har hjälp med budröstning. Detta är möjligt under samma tid som förtidsröstningen, det vill säga mellan den 24 augusti och den 11 september.

Väljare som är i behov av att lämna sin röst i bostaden kan ta kontakt med kommunen för att boka en tid. På valdagen den 11 september måste tid bokas senast klockan 16.00.
För att boka, se rutan kontakt.

Tre dagar efter valdagen genomför kommunen en preliminär rösträkning. Vid den preliminära rösträkningen behandlar kommunen de förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen och de förtidsröster som inte granskats i vallokalen. Det är förtidsröster från annan kommun, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som inte skickats ut till vallokal. Det gäller också brevröster som kommit till kommunen efter valdagen. När samtliga röster granskats transporteras rösterna till Länsstyrelsen. för rösträkning. Valnämndens preliminära rösträkning är en offentlig förrättning och är öppen för allmänheten.

Valnämndens preliminära rösträkning kommer att ske onsdagen efter valdagen, det vill säga den 14 september klockan 10.00 i kommunhuset, KF-salen, Järnvägsgatan 29, Mullsjö.

Senast uppdaterad:
12 april 2023