Styrande dokument

Kommunallagen och förvaltningslagen är exempel på lagar som styr kommunens verksamheter. Förutom det utformar kommunen egna styrdokument för hur verksamheterna ska drivas. Styrdokumenten reglerar och styr kommunens nämnder, styrelser, förvaltning och bolag.

Ladda om sidan om du inte ser mapparna.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024