Styrande dokument

Kommunallagen och förvaltningslagen är exempel på lagar som en kommun måste rätta sig efter. Förutom det utformar kommunen egna styrdokument för hur verksamheterna ska drivas. Styrdokumenten reglerar och styr kommunens nämnder, styrelser, förvaltning och bolag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019