Medborgarförslag

Lämna ett medborgarförslag på något du vill förändra.

Du som är folkbokförd i Mullsjö kommun kan ge ett medborgarförslag, ett konkret förslag på en förändring. Även du som är under 18 år kan lämna förslag, men inte en förening eller organisation.

Förslaget kan vara något helt nytt eller handla om förbättringar och förenklingar av något i kommunens verksamhet. Det kan till exempel gälla skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad.

Förslaget måste utgå från demokratiska grunder och följa gällande lagstiftning. Det får inte handla om myndighetsutövning mot enskilda personer, till exempel bygglovsärenden eller ekonomiskt bistånd, eller ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

För att ett medborgarförslag ska tas upp till behandling ska följande krav vara uppfyllda:

 • Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Om du vill kan du använda vår blankett för medborgarförslag (pdf) , 383.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Förslaget ska vara konkret och handla om en sak.
 • Skrivelsen ska innehålla namnförtydligande och kontaktuppgifter till förslagslämnaren: adress, telefonnummer och gärna e-postadress. Anonyma medborgarförslag kommer inte att behandlas.

Du lämnar in förslaget på något av följande sätt:

 • till Infocenter, kommunhusets reception
 • via e-post till kommun@mullsjo.se. Skriv Medborgarförslag i ämnesraden.
 • via post till:
  Mullsjö kommun
  Medborgarförslag
  Box 47, 565 21 Mullsjö

Ditt medborgarförslag kommer att registreras och blir en allmän handling. Uppgifterna du angett kommer också att finnas med i protokoll och föredragningslistor.

Vill du ta del av tidigare medborgarförslag, kontakta nämndsekreterare.

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 oktober 2021