Nationella skärpta allmänna råd för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Medborgarförslag

Lämna ett medborgarförslag på något du vill förändra.

Du som är folkbokförd i Mullsjö kommun kan ge ett medborgarförslag, ett konkret förslag på en förändring. Även du som är under 18 år kan lämna förslag, men inte en förening eller organisation.

Förslaget kan vara något helt nytt eller handla om förbättringar och förenklingar av något i kommunens verksamhet. Det kan till exempel gälla skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad.

Förslaget måste utgå från demokratiska grunder och följa gällande lagstiftning. Det får inte handla om myndighetsutövning mot enskilda personer, till exempel bygglovsärenden eller ekonomiskt bistånd, eller ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

För att ett medborgarförslag ska tas upp till behandling ska följande krav vara uppfyllda:

 • Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Om du vill kan du använda vår blankett för medborgarförslag (pdf)
 • Förslaget ska vara konkret och handla om en sak.
 • Skrivelsen ska innehålla namnförtydligande och kontaktuppgifter till förslagslämnaren: adress, telefonnummer och gärna e-postadress. Anonyma medborgarförslag kommer inte att behandlas.

Du lämnar in förslaget på något av följande sätt:

 • till Infocenter, kommunhusets reception
 • via e-post till kommun@mullsjo.se. Skriv Medborgarförslag i ämnesraden.
 • via post till:
  Mullsjö kommun
  Medborgarförslag
  Box 47, 565 21 Mullsjö

Ditt medborgarförslag kommer att registreras och blir en allmän handling. Uppgifterna du angett kommer också att finnas med i protokoll och föredragningslistor.

Vill du ta del av tidigare medborgarförslag, kontakta nämndsekreterare.

Medborgarförslag

Förslag

Inkom

Förslagslämnare

Diarienummer

Status


Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde (pdf)

2017-11-09

Johan Kyrkeryd

2017/1285

KF

Tidigare medborgarförslag 2019

Förslag

Inkom

Förslagslämnare

Diarienummer

Beslut

Låt lokala konstnärer smycka elskåpen i Mullsjö och Sandhem (pdf)

2019-02-28

Marja-Lisa Dorff

2019/1060

KF 2019-04-23 § 70

Utbildning för 7-åringar om brandkåren och deras arbete (pdf)

2019-02-28

Marja-Lisa Dorff

2019/1062

KF 2019-09-24 § 135

Valborgsmässo-firande 2020 (pdf)

2019-05-06

Birgitta Gunnarsson

2019/1115

KF 2019-09-24 § 133

Ge tillstånd till Frendo att bygga en gör-det-själv-tvätthall (pdf)

2019-09-11

Jan-Åke Thim

2019/1170

KF 2019-09-24 § 138

Upplåta kommunal mark för odlingslotter för dom som inte har en egen trädgård (pdf)

2019-02-28

Marja-Lisa Dorff

2019/1061

KF 2019-11-26 § 158

Tidigare medborgarförslag 2018

Förslag

Inkom

Förslagslämnare

Diarienummer

Beslut

Gör ordentliga inventeringar av natur och kultur innan alla exploatering (pdf)

2018-04-23

Brita Broberg

2018/1153

KF 2019-09-24 § 134

Mötesplats vid badparken i Mullsjö (pdf)

2018-08-15

Johanna Willstrand

2018/1254

KF 2018-12-18 § 187

Parkeringsförbud på Mauritz väg (pdf)

2018-09-05

Lars Hultgren

2018/1265

KF 2019-03-26 § 37

Bygga rullskridsko/skatingbana inomhus (pdf)

2018-10-01

Ronja Klintberg

2018/1289

KF 2019-02-26 § 25

Tidigare medborgarförslag 2017

Förslag

Inkom

Förslagslämnare

Diarienummer

Beslut

Utökade öppettider och resurser för fritidsgården, alla veckans dagar (pdf)

2017-05-23

Jenny Hultgren

2017/1135

KF 2017-11-28 § 140

Uppförande av ett nytt 55+-boende (pdf)

2017-07-04

Gunda Gillek

2017/1175

KF 2019-09-24 § 132

Trafiksäkerhet med övergånsställen och trottoarer (pdf)

2017-10-16

Frida Abrahamsson

2017/1265

KF 2018-05-22 § 57

Anläggande av större lekplats (temalekpark) (pdf)

2017-10-18

Frida Abrahamsson

2017/1266

KF 2018-05-22 § 58

Anläggande av linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem (pdf)

2017-11-23

Mats Jellback

2017/1303

KF 2018-10-30 § 119

Digital termometer för allmänheten som visar utetemperatur i centrum (pdf)

2017-12-05

Henry Svensson

2017/1322

KF 2019-01-29 § 7

Solcellspaneler för att spara pengar (pdf)

2017-12-14

Jan-Åke Thim

2017/1333

KF 2018-05-22 § 60

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020