Medborgarförslag

Lämna ett medborgarförslag på något du vill förändra.

Du som är folkbokförd i Mullsjö kommun kan ge ett medborgarförslag, ett konkret förslag på en förändring. Även du som är under 18 år kan lämna förslag. Förening eller organisation kan inte lämna ett medborgarförslag.

Förslaget kan vara något helt nytt eller handla om förbättringar och förenklingar av något i kommunens verksamhet. Det kan till exempel gälla skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad.

Förslaget måste utgå från demokratiska grunder och följa gällande lagstiftning. Det får inte handla om myndighetsutövning mot enskilda personer, till exempel bygglovsärenden eller ekonomiskt bistånd, eller ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.


För att ett medborgarförslag ska tas upp till behandling ska följande krav vara uppfyllda:

  • Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Använd gärna vår vår e-tjänst: Medborgarförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Förslaget ska vara konkret och handla om en sak.
  • Skrivelsen ska innehålla namnförtydligande och kontaktuppgifter till förslagslämnaren: adress, telefonnummer och gärna e-postadress. Anonyma medborgarförslag kommer inte att behandlas.

Du lämnar in förslaget på något av följande sätt:

Ditt medborgarförslag kommer att registreras och blir en allmän handling. Uppgifterna du angett kommer också att finnas med i protokoll och föredragningslistor.

Vill du ta del av tidigare medborgarförslag, kontakta nämndsekreterare.

Medborgarförslag

Förslag

Inkom

Diarienummer

Status

Trafikanvisningsskyltar på Torestorpsleden (pdf) , 37.6 kB.

2022-04-06

2022/1093

KF 2022-04-19 § 36 (pdf) , 116.7 kB.

Parkeringsförbud på Tidaholmsvägen (pdf) , 38.5 kB.

2022-04-06

2022/1088

KF 2022-04-19 § 35 (pdf) , 115.4 kB.

Farthinder vid John Bauers väg, Mullsjö (pdf) , 38 kB.

2022-03-01

2022/1052

KF 2022-03-22 § 24 (pdf) , 117.5 kB.

Bussar till Jönköping (pdf) , 41.6 kB.

2022-02-24

2022/1049

KF 2022-03-22 § 23 (pdf) , 116 kB.

Busstrafik på helger (pdf) , 37.8 kB.

2022-01-02

2022/1013

KF 2022-04-06 § 38 (pdf) , 141.8 kB.

Plats för vinterbad (pdf) , 37.8 kB.

2021-12-20

2021/1224

KF 2022-01-25 § 3 (pdf) , 114.3 kB.

Utöka verksamheten vid Sandhems skola till F-6 (pdf) , 25.6 kB.

2021-10-13

2021/1178

KF 2022-04-19 § 37 (pdf) , 145.8 kB.

Medborgarförslag om att bygga om vårdcentralen till pensionärslägenheter (pdf) , 45.9 kB.

2021-06-15

2021/1132

KS 2021-10-13 § 128 (pdf) , 96.3 kB.

Medborgarförslag om förbud för planering och byggande på åkermark (pdf) , 422.6 kB.

2021-04-28

2021/1102

TN 2021-08-19 § 89 (pdf) , 97.7 kB.

Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs med Torestorpsleden (pdf) , 66.9 kB.

2021-03-10

2021/1066

KF 2021-09-28 § 100 (pdf) , 103.7 kB.

Medborgarförslag att se över och åtgärda cykelmiljön (pdf) , 757.2 kB.

2020-08-05

2020/1170

KF 2021-09-28 § 101 (pdf) , 104.4 kB.

Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde (pdf) , 238.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2017-11-09

2017/1285

KF 2021-11-23 § 145 (pdf) , 142.7 kB.

Relaterade dokument

Kontakt

Senast uppdaterad:
28 april 2022