Nationella skärpta allmänna råd för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Tillgänglighet för mullsjo.se

Mullsjö kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur mullsjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från mullsjo.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Citat är inte uppmärkta på ett sådant sätt att skärmläsare kan urskilja dem.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och är svåra att uppfatta för en del hjälpmedel.
 • Det finns filmer som saknar textalternativ och syntolkning.
 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Det finns texter och funktioner som har färger som kan vara svåra att se.
 • Länktexter och knappar kan vara otydliga.
 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivning för skärmläsare.
 • Genvägen till huvudinnehållet saknas och det saknas sektioner vilket gör det svårare att navigera med många hjälpmedel.
 • Menyn kan vara svår att nå med hjälpmedel.
 • Delar av formulär går inte att nå utan mus.
 • Fokusmarkering vid navigering med tangentbord kan vara otydlig.
 • En del formulär saknar automatisk komplettering.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information när det finns områden som går att fälla ut eller när områden uppdateras.
 • Vid förstoring av texter kan det ibland vara svårt att se texten.
 • Våra pdf:er är inte alltid tillgängliga.


Oskäligt betungande anpassning

Mullsjö kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för ovanstående innehåll.

Mullsjö kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networkslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (extern länk) har gjort en oberoende granskning av mullsjo.se

Senaste bedömningen gjordes den 20 september 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2020