Hemsjukvård

Hemsjukvård erbjuds dig som efter medicinsk bedömning har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i ditt hem.

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård.

Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapueter/sjukgymnaster.

Vänd dig till vårdcentralen för bedömning

Om du inte har hemsjukvård men anser dig ha behov av detta vänder du dig i första hand till din vårdcentral för bedömning.

Region Jönköpings län ansvarar även för alla läkarkontakter och övriga specialistinsatser till exempel kurator eller dietist vid hemsjukvård.

Sjuksköterskans insatser

Sjuksköterskan eller distriktssköterskan i hemsjukvården utför många olika sjukvårdsinsatser. Det kan röra sig om:

 • sårbehandling
 • dosettdelning av läkemedel
 • smärtlindrande behandling
 • läkemedelsbehandling i form av injektioner
 • rådgivning vid inkontinensbesvär och skriva ut inkontinenshjälpmedel till dig.

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast insatser

De erbjuder insatser till dig som efter sjukdom/skada behöver behandling/träning för att förbättra styrka, kondition och rörlighet.

De arbetar också förebyggande för att förhindra uppkomst av t.ex smärta, sår, fallolyckor och de problem som ett inaktivt liv medför.

Kontakt

 • Eva Örnskog

  Enhetschef hälso- och sjukvård

  0392-141 66

  eva.ornskog@mullsjo.se

 • Hemsjukvården

  0392-14105

  Telefontid: 8:30-12:00 samt från den 3/2 -20 även 13:00-15:30. Övrig tid på dygnet kan man tala in ett meddelande. Ej för akuta ärenden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2019