Hemsjukvård

Hemsjukvård erbjuds dig som efter medicinsk bedömning har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i ditt hem.

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård.

Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapueter/sjukgymnaster.

Vänd dig till vårdcentralen för bedömning

Om du inte har hemsjukvård men anser dig ha behov av detta vänder du dig i första hand till din vårdcentral för bedömning.

Region Jönköpings län ansvarar även för alla läkarkontakter och övriga specialistinsatser till exempel kurator eller dietist vid hemsjukvård.

Sjuksköterskans insatser

Sjuksköterskan eller distriktssköterskan i hemsjukvården utför många olika sjukvårdsinsatser. Det kan röra sig om:

  • sårbehandling
  • dosettdelning av läkemedel
  • smärtlindrande behandling
  • läkemedelsbehandling i form av injektioner
  • rådgivning vid inkontinensbesvär och skriva ut inkontinenshjälpmedel till dig.

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast insatser

De erbjuder insatser till dig som efter sjukdom/skada behöver behandling/träning för att förbättra styrka, kondition och rörlighet.

De arbetar också förebyggande för att förhindra uppkomst av t.ex smärta, sår, fallolyckor och de problem som ett inaktivt liv medför.

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 mars 2024