Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan innebära allt som påverkar vardagslivet. I första hand ska du kontakta din vårdcentral. Om du som vuxen över 18 år, behöver hjälp för att klara ditt dagliga liv vid en långvarig psykisk ohälsa kan du  kontakta socialtjänsten .

Vi vill ge hjälp till självhjälp. I kommunen finns olika verksamheter och stöd som är till för att underlätta ditt vardagliga liv som till exempel kontakpterson, som är en insats för att kunna delta i aktiviteter.
Det finns även stöd i form av socialpsykiatri, där man kan ansöka om boendestöd i det egna hemmet och där insatserna utformas utifrån att personen själv utför arbetet med vägledning av boendestödjare.

Stöd och hjälp kan du även få från Region Jönköpings län, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och olika intresse- och anhörigföreningar.

Läs mer Vilket stöd kan jag få?

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2019