Våld och hot i nära relationer

Om du har sett eller upplevt hot eller våld i familjen, är orolig för någon annan som är utsatt för våld, eller har svårt att hantera din egen ilska, kan du få stöd och hjälp av kommunen.

Vi hjälper dig

Vi kan ge dig råd, stöd och hjälp genom samtal eller vidare behandling om det finns behov. Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Stödet är kostnadsfritt.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den personen till att göra något mot sin vilja eller att sluta göra något den vill.

/Per Isdal, Alternativ til vold

Att leva i en familj där någon vuxen är våldsam är ofta något som varken barn eller vuxna pratar om. Det blir en stor familjehemlighet. Men det är viktigt att veta att det finns fler barn som har det så i sina familjer.

Om du ser någon av dina föräldrar bli slagen så blir du förmodligen mycket orolig. Ibland kanske du försöker skydda den som blir slagen. Du kanske också utsätts för våld eller hot.

Vad är våld?

Våld är slag, sparkar, knuffar eller örfilar. Våld är också att bli förbjuden att gå ut, att inte få träffa kompisar eller att få sina saker eller leksaker förstörda. I Sverige finns lagar som förbjuder våld.

Aldrig ditt fel

Ibland tror barn att det är deras fel att det blir bråk mellan föräldrarna. De kan även tro att de kan förhindra det genom att till exempel vara tysta och inte bråka så mycket. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är ditt fel att en förälder slår en annan förälder. Det är alltid den som slår som har ansvaret.

Barnets situation

Barn som lever i en familj där det finns en våldsam förälder berättar ofta att de till exempel har:

 • svårt att sova eller drömmer mardrömmar
 • svårt att äta
 • svårt att koncentrera sig
 • ont i magen
 • ont i huvudet
 • blir lätt arga i skolan eller på kompisar
 • känner behov av att veta och kontrollera så att inget händer den som utsätts för våld

Prata med någon

Att berätta för någon att det förekommer våld hemma kan vara svårt. Fundera därför över om det finns någon person i din närhet som du litar på. Kanske kan du prata med någon lärare, skolsköterska, förälder eller en äldre släkting. Du kan dessutom ta kontakt med vuxna som arbetar med barns situation som socialtjänsten, polisen, en kurator på skolan eller personal på fritids.
Om situationen hemma blir hotfull och våldsam kan du alltid larma 112 och begära hjälp av polisen.

Om du blir utsatt i en nära relation för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, hot om våld, trakasserier, ekonomiskt förtryck eller kränkning på annat sätt har du rätt att få hjälp av socialtjänsten.

En närstående kan vara en partner, en före detta partner, familjemedlem eller släkting. I en partnerrelation kan det vara en person av annat eller av samma kön. Du har rätt till hjälp oavsett kön och sexuell läggning.

Det är inte ditt fel

Det är inte ditt fel att du blir utsatt. Den som utsätter dig gör sig skyldig till brottsliga handlingar. Det kan svara svårt att lämna den person som skadar dig, du kanske har gjort flera försök. Du kan behöva hjälp att bryta dig fri och skapa dig en ny tillvaro.

Socialtjänsten har en lagstadgad skyldighet att hjälpa dig. Det kan röra sig om ekonomiskt stöd, hjälp med boende, hjälp med eventuella barn eller att få en kontakt som kan stötta dig. Vi kan hjälpa dig med polisanmälan och med läkarbesök. Möjlighet finns att få samtal tolkade vid behov.

Barn

Socialtjänsten har ett ansvar att se till att barn inte far illa, det gäller barn som har bevittnat våld i nära relationer. Socialtjänsten ska arbeta för att dessa barn får det stöd och det skydd de kan behöva.

Polisanmälan

Om brottet har kommit till polisens kännedom räcker det för att de ska kunna gå vidare med ärendet. Det kallas allmänt åtal och innebär att du själv inte behöver göra en polisanmälan.

Länk till polisens hemsida om våld i nära relationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill ändra ditt våldsbeteende så finns hjälp att få!

ATV (Alternativ til vold) har erbjudit psykologisk behandling inom Jönköpings län till personer som använd våld i nära relationer sedan 2010. Behandlarna har en lång erfarenhet av våldsarbete och behandling.

ATV Jönköping är en del av det nordiska nätverket Alternativ til Vold med huvudsäte i Oslo. ATV Oslo är ett behandlings- och kompetenscentrum där man bedriver forksning och utvecklingsarbete. Få behandlingsmottagningar i Europa har likvärdig erfarenhet.

Välkommen att höra av dig om du vill få hjälp att ändra ett våldsamt beteende.

Kontakt

 • Individ- och familjeomsorgen

  Socialkontoret

  0392 - 141 76

  ifo@mullsjo.se

  Besöksadress

  Järnvägsgatan 29, 565 18 Mullsjö

  Öppettider:

  Måndag-torsdag: 8:30-15:30
  Fredag: 8:30-14:30
  Lunch: 12-13

Senast uppdaterad:
16 oktober 2023