Vigsel, dödsfall och begravning

Kommunens vigselförrättare förrättar borgerlig vigsel, helt utan religiösa inslag. I samband med dödsfall och begravning är socialtjänsten ibland involverade.

Senast uppdaterad:
19 juli 2022