Hälsocenter

Hälsocenter är en plats där du kan få stöd att skapa hälsosamma vanor för att leva ett friskare liv.

Hälsocenter håller öppet

På grund av att simhallen renoveras håller Hälsocenter till på olika platser. Kontakta Hälsocoachen direkt, så får du aktuell information om var Hälsocentret håller till.

Hälsocoach

073-511 02 70

Anna-Karin.Limnell@mullsjo.se

Vad är Hälsocenter?

Detta är en länsövergripande satsning där målet är att Hälsocenter ska finnas i länets alla kommuner.

Hälsocenter är till för dig som känner att du behöver stöttning i att komma vidare när det gäller förändring av dina levnadsvanor, exempelvis fysisk aktivitet.

Tillgång till hälsocenter får du via din vårdcentral, som en fysisk aktivitet på recept. Om du behöver ett annat stöd än vad som finns på vårdcentralen, men inte är redo att ta steget direkt till föreningslivet eller en träningsanläggning, då är Hälsocenter något för dig. Målgruppen är personer i åldrarna 50 år och uppåt.

Så här går det till:

  • Du hänvisas från vårdcentralen till ett Hälsocenter via FAR, Fysisk Aktivitet på Recept, och hälsocoachen Kajsa Limnell kontaktar dig för att boka tid till det första samtalet.
  • Efter samtalet har du tillgång till hälsocentret i 6 månader. Då ingår tre coachande samtal och individuellt utformade aktiviteter. Om du vill träna på Hälsocenter tillkommer en kostnad på 100 kronor per månad. Vill du ha stöd i hemträning/uteträning är det gratis.
Logotyper för Mullsjö kommun och Hälsocenter
Senast uppdaterad:
16 maj 2024