Kontaktuppgifter

Verksamhetschef Myndighet

Camilla Törnqvist
0392-140 78
camilla.tornqvist@mullsjo.se

Verksamhetschef Vård och omsorg

Carl Holmgren
0392-140 77
carl.holmgren@mullsjo.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Åsa Blomell
0392-140 79
asa.blomell@mullsjo.se

Verksamhetsutvecklare

Ulrika Toorell
0392-141 30
ulrika.toorell@mullsjo.se

Reception socialkontoret

0392-141 76

Telefontid: måndag - torsdag klockan 8-16:30, fredag 8-16:00

Enhetschef Barn & Unga

0392-141 29

Enhetschef Vuxengruppen

0392-141 22

Samordnare familjebehandling

0392-141 44

Familjerätt

0392-141 26

Budget- och skuldrådgivning

0392-141 25

Alkohol- och tobakshandläggare

0392-141 76

Enhetschef FO

Albin Blomqvist
albin.blomqvist@mullsjo.se
0392-141 17

Enhetschef FO

Annika Utterberg
annika.utterberg@mullsjo.se
0392-141 77

Enhetschef Margaretas Park

Malin Dalström
malin.dalstrom@mullsjo.se
0392-141 58

Enhetschef Björkgården

Ingela Gullstrand
ingela.gullstrand@mullsjo.se
0392-143 96

Enhetschef Hemvård/Korttid

Carina Börjesson
carina.borjesson@mullsjo.se
0392-141 59

Enhetschef Hemsjukvård

Mia Karlsson
mia.karlsson@mullsjo.se
0392-141 27

Enhetschef Dagverksamhet

Magdalena Andersson
magdalena.andersson@mullsjo.se
0392-143 50

Anhörigsamordnare

Helen Öberg
helen.oberg@mullsjo.se
0706-45 54 50

Enhetschef Bistånd

Malin Byström Nyberg
malin.bystrom-nyberg@mullsjo.se
0392-141 66

Biståndshandläggare Äldreomsorg

0392-141 80
0392-141 74
0392-141 78
0392-141 71

Biståndshandläggare Funktionshinderomsorg

0392-141 80
0392-141 78

Avgiftshandläggare
0392-141 76

Senast uppdaterad:
6 oktober 2023