Kontaktuppgifter

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Agneta Sahlberg
agneta.sahlberg@mullsjo.se
0392-140 79

Verksamhetsutvecklare

Madelene Ericsson
madelene.ericsson@mullsjo.se
0392-141 18

IFO-chef

Fredrik Axelsson
fredrik.axelsson@mullsjo.se
0392-141 27

Reception socialkontoret

0392-141 76

1:e socialsekreterare Barn & Unga

0392-141 29

1:e socialsekreterare Vuxengruppen

0392-141 22

Samordnare familjebehandling

0722-22 50 10

Familjerätt

0392-141 26

Budget- och skuldrådgivning

0392-141 25

Alkohol- och tobakshandläggare

0392-141 76

Områdeschef

Yvonne Binnberg
yvonne.binnberg@mullsjo.se
0392-141 17

Enhetschef

Annika Utterberg
0392-141 77

Administratör


0392-141 15

Administratör

0392-141 47

Enhetschef Margaretas Park

Magdalena Andersson
magdalena.andersson@mullsjo.se
0392-141 58

Enhetschef Björkgården

Ingela Gullstrand

ingela.gullstrand@mullsjo.se
0392-143 96

Enhetschef Hemvården

Carina Börjesson
carina.borjesson@mullsjo.se
0392-141 59

Enhetschef Hemsjukvård

Eva Örnskog
eva.ornskog@mullsjo.se
0392-141 66

Anhörigsamordnare

Helen Öberg
0706-45 54 50

Enhetschef

Johanna Lillerskog
johanna.lillerskog@mullsjo.se
0392-141 30

Biståndshandläggare Äldreomsorg

0392-141 80
0392-141 74

Biståndshandläggare Äldreomsorg & Funktionshinderomsorg

0392-141 71
0392-141 78

Avgiftshandläggare

0392-141 76

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2019