Kontaktuppgifter

Verksamhet Myndighet IFO/ÄO/FO

Katarina Thunander
0392-140 07
katarina.thunander@mullsjo.se

Verksamhetschef vård och omsorg

Eric Tennevi
0392-140 09
eric.tennevi@mullsjo.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Åsa Blomell
0392-140 79
asa.blomell@mullsjo.se

Verksamhetsutvecklare

Johanna Lillerskog
0392-141 18
johanna.lillerskog@mullsjo.

Reception socialkontoret

0392-141 76

Telefontid: måndag - torsdag klockan 8-16.30, fredag 8-16.00

1:e socialsekreterare Barn & Unga

0392-141

1:e socialsekreterare Vuxengruppen

0392-141 22

Samordnare familjebehandling

0722-22 50 10

Familjerätt

0392-141 26

Budget- och skuldrådgivning

0392-141 25

Alkohol- och tobakshandläggare

0392-141 76

Enhetschef FO

Anna Redman
anna.redman@mullsjo.se
0392-140 00

Enhetschef FO

Annika Utterberg
0392-141 77

Administratör

0392-141 15

Enhetschef Margaretas Park

Magdalena Andersson
magdalena.andersson@mullsjo.se
0392-141 58

Enhetschef Björkgården

Ingela Gullstrand
ingela.gullstrand@mullsjo.se
0392-143 96

Enhetschef Hemvården

Carina Börjesson
carina.borjesson@mullsjo.se
0392-141 59

Enhetschef Hemsjukvård

Tillförordnad chef Maria Warm
maria.warm@mullsjo.se
0392-141 66

Anhörigsamordnare

Helen Öberg
0706-45 54 50

Enhetschef

Johanna Lillerskog
johanna.lillerskog@mullsjo.se
0392-141 30

Biståndshandläggare Äldreomsorg

0392-141 80
0392-141 74

Biståndshandläggare Äldreomsorg & Funktionshinderomsorg

0392-141 71
0392-141 78

Avgiftshandläggare

0392-141 76

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2020