Kontaktuppgifter

Verksamhet Myndighet IFO/ÄO/FO

Katarina Thunander
0392-140 07
katarina.thunander@mullsjo.se

Verksamhetschef vård och omsorg

Eric Tennevi
0392-140 09
eric.tennevi@mullsjo.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Monica Gladh
0392-140 79
monica.gladh@mullsjo.se

Verksamhetsutvecklare

Madelene Ericsson
0392-141 18
madelene.ericsson@mullsjo.se

Reception socialkontoret

0392-141 76

1:e socialsekreterare Barn & Unga

0392-141 29

1:e socialsekreterare Vuxengruppen

0392-141 22

Samordnare familjebehandling

0722-22 50 10

Familjerätt

0392-141 26

Budget- och skuldrådgivning

0392-141 25

Alkohol- och tobakshandläggare

0392-141 76

Tf enhetschef FO

Johanna Lillerskog
johanna.lillerskog@mullsjo.se
0392-141 27

Enhetschef FO

Annika Utterberg
0392-141 77

Administratör

0392-141 15

Administratör

0392-141 47

Enhetschef Margaretas Park

Magdalena Andersson
magdalena.andersson@mullsjo.se
0392-141 58

Enhetschef Björkgården

Ingela Gullstrand
ingela.gullstrand@mullsjo.se
0392-143 96

Enhetschef Hemvården

Carina Börjesson
carina.borjesson@mullsjo.se
0392-141 59

Enhetschef Hemsjukvård

Eva Örnskog
eva.ornskog@mullsjo.se
0392-141 66

Anhörigsamordnare

Helen Öberg
0706-45 54 50

Enhetschef

Johanna Lillerskog
johanna.lillerskog@mullsjo.se
0392-141 30

Biståndshandläggare Äldreomsorg

0392-141 80
0392-141 74

Biståndshandläggare Äldreomsorg & Funktionshinderomsorg

0392-141 71
0392-141 78

Avgiftshandläggare

0392-141 76

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2020