Patientnämnden

Du kan kontakta patientnämnden i Jönköpings län om du vill ha stöd i samband med att du har synpunkter eller klagomål på vården du fått.

Patientnämnden kan hjälpa dig att berätta för de ansvariga om det du har varit med om. De kan också hjälpa dig med att få svar på dina synpunkter eller klagomål. Du kan kontakta patientnämnden genom att logga in, via telefon eller brev.

Om du kontaktar via brev beskriv:

  • vilken klinik eller enhet har du synpunkter på?
  • gäller din fråga eller synpunkt ett visst datum? (ange dag, månad och år)
  • vad har hänt?
  • vilket är det huvudsakliga problemet?
  • vilka frågor vill du ha svar på?
  • har du själv förslag till åtgärd?

Relaterade länkar

Senast uppdaterad:
19 januari 2024