Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta.

Smittskyddslagen

I smittskyddslagen finns regler om samhällsfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar som sprids via livsmedel, vattentäkter, sällskapsdjur, avloppsvatten, vattenledningssystem, ventilationsanläggningar och badvatten.

Utredning

Miljöförvaltningen utreder orsaken till sjukdomsutbrott där minst två personer har blivit sjuka av samhällsfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar som sprids med objekt. Läs mer om Miljöförvaltningen och vad det arbetar med på sidan Miljöförvaltningen

Personerna ska ha blivit smittade i Sverige och ha insjuknat vid samma tidpunkt och oberoende av varandra. Utredningsarbetet görs i samarbete med Smittskydd och vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov och Länsstyrelsens biträdande länsveterinär. Läs mer om Smittskydd och vårdhygien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Region Jönköpings läns webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad:
5 december 2022