Patientförsäkring

Om du vårdas inom kommunal hälso- och sjukvård och drabbas av en skada kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Det kan vara för skador som uppkommer inom sjukvård, till exempel i de särskilda boendena, vid skolhälsovård eller i hemsjukvård.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Försäkringens omfattning

Patientförsäkringen är en lagstadgad försäkring som alla vårdgivare måste teckna. Försäkringens omfattning regleras enligt patientskadelagen.

Försäkringen gäller då Mullsjö kommun är vårdgivare. I de fall Regionen är vårdgivare så ska skadeanmälan göras till Löf på lof.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan.

Blankett för skadeanmälan (pdf) , 106.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan alltid lämna in din skadeanmälan till den vårdgivare du har besökt/fått besök av. Vårdgivare ser till att din skadeanmälan tas omhand och anmäls till försäkringsbolaget.

Blankett för anmälan av skada kan även hämtas på lof.se/blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketten ska skickas till:

Protector Försäkring
Skador FE 50340
832 82 Östersund

Mer information

Mer information om försäkringens innehåll och annan viktig information finns att läsa på lof.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

  • Hemsjukvården

    0392-141 05

    Telefontid:

    08:30-12:00 samt 13:00-15:30. Övrig tid på dygnet kan man tala in ett meddelande. Ej för akuta ärenden.

Senast uppdaterad:
7 maj 2024