Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska.

MAS funktion innebär bland annat:

  • att ge råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor.
  • att utifrån de föreskrifter som finns utfärda riktlinjer och rutiner som sedan hälso- och sjukvårdspersonal följer i sitt arbete.
  • att vård och behandling som planeras sker i samråd med dig som patient och i vissa fall med dina anhöriga.
  • att utföra kontroll och tillsyn av kommunens hälso- och sjukvårdsverksamheten.
  • att anmäla till IVO om du som patient i samband med vård och behandling utsatts för allvarlig skada eller risk för skada ( Lex Maria ).
  • att informera och redovisa för socialnämnden och övriga verksamhetsansvariga om resultaten från kvalitetssäkringar och andra utvärderingar.

Kontakt

Senast uppdaterad:
4 juni 2024