Boenden, särskilda

Det finns olika boendeformer för dig som är äldre. Vård- och omsorgsboende för permanentboende och korttidsboende för korttidsvistelse är anpassade boenden som söks och beviljas av kommunens biståndshandläggare.

Senast uppdaterad:
19 december 2023