Trygghetslarm

För att du ska känna dig trygg hemma kan ett trygghetslarm vara till hjälp. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal dygnet runt.

Om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt hem eller har svårt att påkalla hjälp om du till exempel ramlar eller blir akut sjuk, kan du ansöka om trygghetslarm.

Trygghetslarm i bostaden ökar äldres möjlighet att tryggt bo kvar i hemmet då det ger möjlighet att snabbt komma i kontakt med kommunens omvårdnadspersonal dygnet runt. Det ersätter inte larmnumret 112.

  • Larmet bärs som ett armband eller halsband. Du måste aktivt trycka på knappen för att larma.
  • Trygghetslarmet är kopplat till en larmcentral som tar emot ditt larm och vidarebefordrar det till personal inom hemtjänsten som åtgärdar larmet, det vill säga kommer hem till dig.
  • Alla larm besvaras men tänk på att det kan dröja innan personal från hemtjänst är på plats eftersom de arbetar inom hela kommunen.
  • Larmet kopplas till din fasta telefon eller mobiltelefon. När larmet installeras måste personal inom hemtjänsten ha tillgång till din hemnyckel. Detta för att de ska kunna komma in till dig.

För att ansöka om trygghetslarm kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Se sidan Kontaktlista biståndshandläggarna

Biståndshandläggaren utreder din ansökan och därefter får du ett beslut så snart som möjligt.

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga.

Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till att överklaga får du från din biståndshandläggare på Utredningsenheten.

Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Du betalar en månadskostnad för ditt trygghetslarm samt en samtalsmarkering per larm. Läs mer på sidan Avgifter för trygghetslarm.

Senast uppdaterad:
19 januari 2024