Trygg hemgång

När du blivit utskriven från sjukhus och har ett nytt eller förändrat behov av hjälp erbjuder vi en trygg och säker hemgång.

Om du till exempel behöver hjälp med personlig omvårdnad och hjälp i hemmet påbörjas hjälpen från och med samma dag som du kommer hem.

Trygg hemgång Mullsjö

I Mullsjö kommun arbetar vi i team som består av vårdsamordnare från vårdcentralen, personal från hemtjänst, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och biståndshandläggare från kommunen.

Under din sjukhusvistelse förbereder personalen inför din hemgång. Några från teamet möter upp dig i ditt hem och tillsammans går ni igenom vad du klarar på egen hand och vilka insatser du behöver hjälp med.

 • Personlig vård
 • Hjälp i samband med måltider
 • Inköp
 • Trygghetslarm som armband eller halsband med larmknapp på
 • Matdistribution. Du kan få tillagad mat levererad hem till dig
 • Tillsyn. Du kan få besök av personal som tittar till dig
 • Tvätt
 • Vissa medicinska insatser

Vi har möjlighet att planera in upp till åtta besök hos dig fördelat över dygnet. Visar det sig att du har behov som överstiger dessa hjälpinsatser ordnar personalen i teamet att du i stället får komma till korttidsvistelsen direkt. Då får du tillgång till omvårdnadspersonal dygnet runt. Du kan även få hjälp av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut vid behov.

 • Vad klarar du själv och vad behöver du hjälp med när du kommer hem?
 • Hur fungerar din bostad i nuvarande situation?
 • Har du någon som kan hjälpa dig med till exempel att hämta ut din medicin eller handla matvaror?
 • Har du extranyckel så att hemtjänsten kan komma och hjälpa dig eller behöver du trygghetslarm från dem?

Tre dagar efter din utskrivning från sjukhuset bokar vårdsamordnare från vårdcentralen en tid tillsammans med dig och teamet. Hemma hos dig följer ni upp hur de senaste dagarna har fungerat.

Tillsammans går ni igenom den hjälp som du fortsättningsvis behöver. Vill du att anhöriga närvarar är de naturligtvis välkomna. Allt som bestäms under mötet skrivs ner på ett gemensamt dokument där även kontaktuppgifter finns med.

Kontakt

Senast uppdaterad:
3 maj 2023