Hälsofrämjande hembesök

Mullsjö kommun erbjuder dig ett hälsofrämjande hembesök av sjukgymnast och arbetsterapeut. Besöket är kostnadsfritt och tar cirka 1 timma. Vid besöket ser ni tillsammans över bostaden och du får tips och råd om hur du kan undvika framtida ohälsa och fall.

  • Du får ökade kunskaper om hur du kan vara fortsatt självständig och aktiv i vardagen för att klara dig hemma.
  • Målsättningen är att du efter besöket har ökad kunskap om vad du själv kan göra och vart du kan vända dig vid frågor om din hälsa.
  • Sjukgymnast eller arbetsterapeut kommer att kontakta dig, tillsammans bokar ni tid för hembesök.

Mullsjö kommun erbjuder dig ett hälsofrämjande hembesök av sjukgymnast och arbetsterapeut. Besöket är kostnadsfritt och tar cirka 1 timma. Vid besöket ser ni tillsammans över bostaden och du får tips och råd om hur du kan undvika framtida ohälsa och fall.

Kontaktuppgifter

Du når sjukgymnast på telefon 0392-141 12. Distriktssköterskemottagning på vårdcentralen når du på telefon 010-242 47 00.

För kontakt med biståndshandläggare och arbetsterapeuter, se nedan:

Senast uppdaterad:
15 maj 2023