Korttidsplats och växelvård

Blomrabatt med rosor och lavendel på Margaretas park

Rutiner för besök från 29 september - Korttidsboendet är öppet för besökare.

Förhindra smittspridning – följ rekommendationerna

Som besökare på boende har du ett stort ansvar för att begränsa risken för smittspridning. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma om du har minsta symtom, tvätta händerna ofta, håll avstånd, begränsa fysisk kontakt och fråga personalen om vilka rutiner som gäller för besök på vårt boende.

Lokala föreskrifter på korttidsboendet

För att veta mer om vilka rutiner som gäller hos oss, läs dokumentet Besöksrutin korttiden (pdf 90kB) , 90.3 kB.

För mer information om de rutiner som gäller för besök, läs mer i nyheten om Äldreboenden öppnas för besök

Korttidsboende för växelvård och avlastning

Korttidsboendet är till för personer som behöver regelbunden, tillfällig eller akut avlastning. Boendet kan även beviljas som stöd och avlastning för anhöriga i form av växelvård.

Korttidsboende ger också möjlighet för återhämtning efter exempelvis efter en sjukhusvistelse.

Korttidsboende kan även beviljas som stöd och avlastning för anhöriga i form av växelvård. Korttidsplatserna och växelvården finns på Margaretas Park.

För att ansöka om korttids- och eller växelvårdsplats kontaktar du kommunens biståndshandläggare.

Under vistelsen har du en utsedd kontaktperson som har särskilt ansvar för att hjälpen i den dagliga omsorgen, i så stor utsträckning som möjligt, utformas efter dina behov. Här finns det tillgång till omvårdnadspersonal dygnet runt. Det finns även tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut vid behov.

Korttidsplats beviljas endast om utredning visar att behovet inte kan tillgodoses med omfattande insatser i hemmet. Möjlighet till hemgång efter sjukhusvistelse ska alltid först prövas. Kommunens mål är att tillgodose varje individs behov inom den egna verksamheten samt utifrån individuella lösningar.

Vid individuell bedömning om behovet av korttidsplats kan den enskilde framföra aspekter som gör att kommunens resurser inte är tillräckliga och det blir aktuellt att köpa en korttidsplats. Läs mer om det i dokumentet Rutin för köp av korttidsplats vid vård i livets slutskede (pdf) , 73.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Kläder, minst tre ombyten som klarar maskintvätt.
 • Hygienartiklar såsom tvål, schampo, tandborste, tandkräm, rakapparat med mera.
 • Hjälpmedel såsom rollator, rullstol med mera.
 • Glasögon, hörapparat.
 • Inkontinensskydd.
 • Mobiltelefon och laddare.
 • Läkemedel samt läkemedelslista.

 • Anhöriga och vänner är välkomna att besöka dig under vår besökstid klockan 14.00-17.00.

 • Under tiden du är på korttidsavdelningen för växelvård, kommer du ej att besöka vår dagverksamhet.

 • Vid resor mellan korttiden och sjukvården används sjukresor. Vid resor mellan korttiden och hemmet åker du i privat bil eller använder dig av färdtjänst.
  Det är du själv eller dina anhöriga som ansvarar för resan och bokar transport om det behövs.

Under din korttidsvistelse serveras:

 • Frukost 08.30-09.30
 • Lunch 12.30-13.30
 • Kaffe 15.00
 • Kvällsmat 17.30
 • Kvällsfika utefter behov

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 september 2021