Demens

För personer med demenshandikapp och anhöriga finns olika former av stöd och omsorg bland annat dagverksamhet, korttidsboende och demensboende.

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner och medför psykiska, fysiska och sociala problem.

Symptom kan bland annat vara svårigheter med minnet, kommunikationsproblem, personlighetsförändring och svårigheter att hitta.

Demens tillhör inte det normala åldrandet men är vanligare i hög ålder.

Råd och stöd


Senast uppdaterad:
4 april 2024