Hjälpmedel och bostadsanpassning

Du som på grund av funktionsnedsättning har svårt att fungera i vardagen kan vända dig till arbetsterapeut och sjukgymnast som ger råd. Tillsammans med dig bedömer de ditt behov och provar ut hjälpmedel.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för anpassning av din bostad.

Bostadsbidraget syftar till att människor med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och leva så självständigt och aktivt som möjligt.

Du kan vända dig till kommunens arbetsterapeut som bedömer och beskriver din funktionsnedsättning i relation till bostaden.

Om intyg utfärdas bifogas det med ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Läs mer på Region Jönköpings webbplats, sidan Hjälpmedelscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personer med funktionsnedsättning kan söka bidrag för anpassning av sin bostad enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver vidtas av väsentligt andra orsaker än funktionsnedsättningen, exempelvis byggnadstekniska brister eller normalt bostadsunderhåll.

Innan bidrag för bostadsanpassning söks ska eventuella andra hjälpmedel ha prövats.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som permanent bor i sin bostad. Vare sig du äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt har du rätt att ansöka om bidrag.

För att få beviljat bidrag måste det alltid finnas ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och sökta åtgärder.

Behovet av åtgärden eller anpassningen ska vara bestående eller långvarigt. Bidrag lämnas inte för tillfälliga funktionsnedsättningar som exempelvis benbrott.

 • Tillsammans med ansökan ska du skicka in ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig.
 • Kommunens arbetsterapeuter når du via Infocenter, 0392-140 00.
 • Du bör få ett skriftligt intyg från fastighetsägaren om du hyr din bostad. Av intyget bör framgå att åtgärder får vidtas och att du som söker inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick om du flyttar eller i annat fall. Saknas medgivande från fastighetsägaren kan du själv bli skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick.
 • Ansökan ska skrivas under av den som söker bidrag eller av legal företrädare. Om din ansökan är ofullständig skickas den tillbaka för komplettering.
 • Bifoga gärna offerter och ritningar med ansökan. Detta är ofta inget krav men underlättar och påskyndar handläggningen.
  Ansökan skickas till:
  Mullsjö kommun
  Bostadsanpassning
  Box 47
  565 21 Mullsjö

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

När kommunen har tagit emot din ansökan prövas vilka anpassningar du har rätt till bidrag för och vilken bidragssumma som är skälig.

Beslut om bidrag tas i tekniska nämnden (TN).

Du får hem ett brev med beslutet.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Överklagan ska skickas till Mullsjö kommun och ska ha kommit inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet.

Du beställer och betalar själv anpassningarna hos en entreprenör du själv väljer. Du får sedan bidraget utbetalat när anpassningen är utförd och du har godkänt arbetet.

Om du inte har möjlighet att själv eller genom anhöriga hantera beställning och/eller betalning kan du kontakta handläggaren för bostadsanpassningsbidraget.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
10 januari 2024