Hemtjänst

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning får svårt att klara dig själv har du rätt att ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet.

Hjälp i hemmet, hemtjänst i ditt hem ges som personlig omvårdnad eller serviceinsatser.

  • Exempel på personlig omvårdnad är hjälp att klä sig, tvätta sig eller duscha.
  • Exempel på serviceinsatser är hjälp att handla, städa eller tvätta.
  • Du och närstående samråder med hemtjänstpersonalen kring genomförandet av insatserna.

Du kan ansöka om hjälp och stöd i hemmet genom våra e-tjänster eller genom att skriva ut blankett och skicka till oss.

För ansökan inom hemtjänst (SoL)

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett:
Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, (pdf, 165 kB) , 164.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du kontakta oss?

Det går också bra att kontakta kommunens biståndshandläggare via telefon, se sidan Kontaktlista biståndshandläggarna

Oftast vill biståndshandläggaren göra ett hembesök där du får tillfälle att berätta om din situation.

Biståndshandläggaren utreder din ansökan och därefter får du ett beslut så snart som möjligt.

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga.

Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Information om hur det går till att överklaga får du från biståndshandläggaren. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.

Du betalar en avgift för hemtjänst. Hur mycket det kostar för dig beror på din inkomst, rådande maxtaxa samt hur mycket hjälp du är beviljad.

Läs mer på sidan Avgifter hjälp i hemmet.

Hemtjänsten:

Telefon 0392-141 56. Måndag - fredag klockan 07:00-16:00.

På kvällar, helger och röda dagar svarar hemtjänstpersonalen i mån av tid men det går bra att lämna ett meddelande.

Arbetsledarna:

Telefon 0392-141 60 eller 0392-141 62. Måndag - fredag klockan 07:00-16:00

Planerarna:

Telefon 0392-142 56. Måndag - fredag klockan 10:30-11:30 och 14:00-15:00

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 januari 2024