För politiker i Mullsjö kommun

Här hittar du som politiker i Mullsjö kommun information som du kan behöva för ditt uppdrag.

Här hittar du genväg till e-tjänst för politiker gällande inlämning av motion, interpellation samt ansökan om ersättning för ej protokollförda sammanträden, kurser och mycket mer.

Här hittar du genvägar till viktiga sidor som kan vara till nytta för dig som politiker.

Under Styrande dokument hittar du bland annat delegationsordningar, reglementen, policys om arvoden och ersättningar, mutor och bestickning, rökning samt andra dokument som är nödvändiga för dig som politiker att känna till.

Nedan hittar du information rörande ärendeprocessen samt annan praktiskt information.

Inför varje ny mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om en särskild inkallelseordning. Det är den ordning som ska följas vid inkallning av ersättare. För nämnder och kommunstyrelsen ansvarar ordinarie ledamot själv för att kalla in ersättare. För kommunfullmäktige tas kontakt med kommunsekreterare joel.lundgren@mullsjo.se

Inkallelseordning (pdf) , 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Som politiker har du en e-postadress via kommunen. Det är viktigt att regelbundet läsa av sin e-post samt skicka handlingar/konversationer för diarieföring. Det kan både vara konversationer via telefon eller mail. Handlingar/konversationer skickas till kommun@mullsjo.se. Du kan läsa mer om allmänna handlingar nedan.

Här hittar lagar och förordningar som kan vara till nytta för dig som politiker, exempelvis kommunallagen, arbetsmiljölagen, offentlighet- och sekretesslagen.

Lagrummet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som politiker i Mullsjö kommun får under tiden du är invald i nämnd eller kommunfullmäktige låna en iPad för att läsa sammanträdeshandlingar med mera. Nedan hittar du svar på vanliga frågor om iPad.

Kommer du inte in i Netpublicator?

Har du problem med att komma in i Netpublicator, byt ut ditt lösenord via lösenordshjälpen i appen. Om det fortfarande är problem kontakta nämndsekreterare (kontaktuppgifter nedan) som hjälper dig vidare.

Om det är fel på iPaden

När något är fel på själva iPaden och du behöver lämna in den för service eller felsöking behöver du skapa ett ärende hos IT-supporten via appen Servicedeskportal som finns på din iPad alternativt ringa IT-avdelningen 0392-146 00.

För att skapa ett ärende i Servicedeskportalen loggar du in med ditt användarnamn och lösenord (samma uppgifter som du har för att logga in på din e-post). Förklara i ärendet vad som är fel på iPaden. Glöm inte att lägga in dina kontaktuppgifter.

Skulle du ha problem med att skapa ett ärende, exempelvis för att du glömt bort dina inloggningsuppgifter, kontakta nämndsekreterare som hjälper dig vidare (kontaktuppgifter nedan).

Jag ska återlämna min iPad, hur gör jag?

När du ska lämna tillbaka din iPad till kommunen gör du så här:

  1. Ta kontakt med nämndsekreterare för att komma överens om återlämningsdag.
  2. Om du loggat in med ett privat apple-ID måste du först logga ut från det.
  3. Skriv din lösenkod för att komma in i iPaden på en lapp och tejpa fast den på enheten.

Jag har tappar bort min iPad eller fått den stulen

Om olyckan är framme och du tappar bort din iPad, eller om du skulle få den stulen ska du:

  1. Kontakta Servicedesk (IT-avdelningen),se kontaktuppgifter under Kontakt
  2. Det är bra om du vet serienumret på din iPad, på så sätt kan spårning av iPaden sättas igång samt för att kunna upprätta en polisanmälan. Förlusten ska polisanmälan oavsett om du tappat den eller fått den stulen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
7 juni 2024