Förvaltningar

Mullsjö kommun har fem förvaltningar. Förvaltningarna utför det respektive nämnd beslutar om.

Utöver de fem förvaltningarna finns miljöförvaltningen som är gemensam för Mullsjö och Habo kommuner.

Kommunledningsförvaltningen har den övergripande uppgiften att stödja kommunstyrelsen och se till att kommunstyrelsens beslut verkställs och följs upp. Förvaltningen består av fyra avdelningar:

Administrativ avdelning

Administrativa avdelningen har fyra enheter:

  1. Nämndsekretariatet arbetar med kommunens nämndadministration och service till politiken.
  2. Infocenter bemannar kommunens växel och reception samt turistinformation.
  3. Kommunikation har ansvar för intern och extern kommunikation inklusive webb och intranät, sociala medier och en del marknadsföring.
  4. Upphandling

Här finns också kvalitets- och hållbarhetsstrategen.

Ekonomiavdelning

Ekonomiavdelningen sköter kommunens ekonomi, fakturor, förskottsutbetalningar och redovisningar.

Personalavdelning

Personalavdelningen har hand om kommunens löne- och personaladministration, tolkning av lagar och avtal samt pensioner. Stöd till verksamheterna i olika organisations- och personalfrågor.

IT-avdelning

IT-avdelningen har som huvuduppgift att hantera och sköta driften av kommunens IT-infrastruktur och IT-resurser. Arbetar också strategiskt med digitalisering tillsammans med verksamheterna.

På kommunledningsförvaltningen arbetar även beredskaps- och säkerhetssamordnare.

Barn- och utbildningsförvaltningen leds av skolchef.

På förvaltningen arbetar också utvecklingsledare, barn- och elevhälsosamordnare samt handläggare.

Kommunens skolor är indelade i tre skolområden; Trollehöjd 7-9, Gunnarsbo 4-6, Mullsjö F-3 samt förskola F-3.

Läs mer om verksamheten på sidan Barn och utbildning.

Socialförvaltningen består av funktionshinderomsorg, äldreomsorg, hälso- och sjukvårdenhet, biståndshandläggning, vuxenenhet, barn- och ungdomsenhet samt öppenvårdsenhet/familjecentral.

På förvaltningen finns även medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetsutvecklare och anhörigstödjare.

Läs mer om verksamheten under sidan Omsorg och hjälp.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av gata-/parkenhet, fastighetsenhet, kostenhet samt plan- och byggenhet.

Läs mer om förvaltningens olika verksamheter på sidan Boende, miljö och trafik.

Du kan läsa mer om kostenhetens vision och uppdrag för måltidsverksamheten på sidan Måltider

I verksamheten ingår bibliotek, fritidsgård, Kulturskolan, simhall samt samt stöd till förenings- och kulturliv. Hantera vissa bidrag och lokaler.

Läs mer om verksamheten på sidan Uppleva och göra.

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen med flera.

Naturvård ingår också i arbetsområdet där kalkning och återställning av vätterbäckarna spelar en väsentlig roll. Förvaltningen ger råd och stöd till företag, kommunens verksamheter eller till dig som privatperson. Pådrivande i det lokala strategiska miljöarbetet.

Miljöförvaltningen ansvarar för följande verksamheter:

  • hälsoskydd
  • livsmedel
  • miljöskydd
  • naturvård

Miljöförvaltningen verkar i både Habo och Mullsjö kommuner med en gemensam miljönämnd som styrande.

Räddningstjänsten samordnar kommunens arbete inom området skydd mot olyckor. Räddningstjänsten arbetar för att minska risken för bränder och andra olyckor samt att vi ska göra effektiva räddningsinsatser när olyckor inträffar.

Räddningstjänsten ansvarar, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för de räddningsinsatser som kommunen ska svara för. Exempel på sådana insatser är bränder, trafikolyckor och drunkningsolyckor.

Kommunstyrelsen ansvarar för räddningstjänstfrågor.

Läs mer om verksamheten på sidan Räddningstjänsten

Kommundirektörens ledningsgrupp består av kommundirektör, förvaltningschefer och kommunkontorets avdelningschefer. ledningsgruppen är kommunens högsta förvalningsgrupp. Hitta kontaktuppgifter till kommunledningen på sidan Kontakta oss.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
5 april 2024