Kommunala bolag

Mullsjö kommun har lagt delar av sin verksamhet på bolag.

Två av bolagen ägs i sin helhet av Mullsjö kommun:

Kommunens grundläggande motiv för att äga ett bostadsbolag är att medvetet och aktivt kunna agera på fastighets- och bostadsmarknaden i syfte att stärka kommunens utveckling.

Bolaget ska både främja tillgången både på attraktiva bostäder för kommunens invånare och lokaler för deras behov av dagligvaror och tjänster.

Läs mer på Mullsjö Bostäder ABs webbplats

Bolaget värmer både kommunala och privatägda fastigheter med egenproducerad fjärrvärme samt ansvarar för vatten- och avloppsanläggningar i kommunen.

Läs mer på Mullsjö Energi & Miljö ABs webbplats

Två av bolagen ägs delvis av Mullsjö kommun:

Bolaget ägs av Mullsjö kommun tillsammans med Habo och Jönköpings kommuner. Bolaget ansvarar för att samla in och behandla avfall från de tre kommunerna. Läs mer på June Avfall & Miljö ABs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mullsjö Utveckling finns för att hjälpa företagare. Bolaget ägs både av ett flertal lokala företag och av kommunen. Läs mer på Mullsjö Utveckling ABs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
30 april 2024