Lokala råd

I Mullsjö kommun finns det tre rådgivande organ med representanter från lokala intresseorganisationer och från den politiska organisationen.

Det lokala folkhälsorådet har funnit sedan 1997 och sedan 1999 fungerar det även som brottsförebyggande råd.

Rådet syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i kommunen. Rådet ansvarar för att samordna och utvärdera resultaten av folkhälsoinsatser samt brottsförebyggande insatser. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Kommunernas folkhälsoarbete samordnas även på regionnivå. Läs mer på sidan Vårt folkhälsouppdrag, Region Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i folkhälsorådet/brottsförebyggande rådet.

Det lokala pensionärsrådet är ett organ för information, samråd och samarbete mellan kommunen och de pensionärsorganisationer som är aktiva inom kommunen.

Organisationer med mer än 100 medlemmar får utse två ledamöter, medan mindre organisationer får utse en. Socialnämnden och kommunstyrelsen utser vardera en ledamot. Ledamöterna utses för respektive mandatperiod.

Socialnämndens ordförande är ordförande i pensionärsrådet.

Via detta råd sker samråd och information mellan kommunen och organisationer som representerar personer med funktionshinder i frågor som berör livsvillkoren i kommunen för dessa personer. Rådet ska verka för att funktionsvariation beaktas i kommunal planering.

Rådet för personer med funktionsvariationer ska bestå av en utsedd representant, om möjligt folkbokförd i Mullsjö kommun, från varje organisation för personer med funktionsvariationer som har medlemmar i kommunen, samt en ledamot utsedd av socialnämnden. Ledamöterna utses för respektive mandatperiod.

Socialnämndens ordförande är ordförande i rådet för personer med funktionsvariationer.

Protokoll

Tillåt popupfönster

Om du inte kan öppna dokumenten via din mobil behöver du aktivt gå in i inställningar och tillåta popupfönster.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023