Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kan sägas vara kommunens riksdag.

I Mullsjö har fullmäktige 31 platser, som fördelas mellan partierna utifrån valresultatet vart fjärde år.

I kommunfullmäktige fattas beslut i övergripande frågor som rör kommunens organisation, ekonomi och olika planer. Kommunfullmäktige beslutar om sin egen arbetsordning samt hur kommunstyrelsen och nämnderna ska arbeta och ledamöter till dessa.

Kommunfullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden. De frågor, ärenden, som behandlas har förberetts av berörd nämnd/utskott och kommunstyrelsen.

Följande partier finns representerade i kommunfullmäktige:

Socialdemokraterna: 8 platser
Moderaterna: 7 platser
Kristdemokraterna: 6 platser
Sverigedemokraterna: 5 platser
Vänsterpartiet: 2 platser
Centerpartiet: 1 plats
Miljöpartiet: 1 plats
Liberalerna: 1 plats

Valteknisk samverkan

I Mullsjö kommun samverkar följande partier med varandra:
Socialdemokraterna (S), Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L) och Centern (C).

Du hittar alla förtroendevalda på sidan Hitta politiker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att komma dit och lyssna. Du kan också se sammanträdet direkt och i efterhand via webb-TV på sidan Webbsändning från kommunfullmäktige.

Sammanträden före den 20 september 2022 finns att lyssna på via sidan Lyssna på kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges politiker hittar du på sidan Hitta politiker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du hittar kallelser, protokoll samt ljudfiler före den 20 september 2022 från kommunfullmäktige på sidan Möten, kallelser och protokoll.

Webbsända sammanträden finns på sidan Webbsändning från kommunfullmäktige.

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 april 2024