Om kommunens organisation

All kommunal verksamhet regleras i kommunallagen.

Kommunen har en politisk nivå, där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor. De flesta politiker har detta uppdrag parallellt med ett annat arbete. På den förvaltande nivån arbetar anställda tjänstemän med att förverkliga de politiska besluten.

Se skiss över den politiska organisationen (pdf) , 79.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Se skiss över förvaltningens organisation (pdf). , 53.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mullsjö kommun styrs under den här mandatperioden av socialdemokraterna, centern, liberalerna och kristdemokraterna.

Se här vad som gäller för partistöd i blanketten Redovisning av kommunalt partistöd (pdf) , 141.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 april 2024