Kommunstyrelsen

Nya kommunstyrelsen har sammanträde

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens förvaltning samt har uppsikt över verksamheten i nämnder och kommunala bolag. Kommunstyrelsen kan jämföras med regeringen på nationell nivå och ska se till att de beslut som fattats i fullmäktige verkställs.

Kommunstyrelsen i Mullsjö kommun har 11 ledamöter.

Ordförande är Per Högberg (KD), som också är kommunalråd.

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. De allra flesta ärenden som ska tas upp i fullmäktige går först via kommunstyrelsen.

Till sin hjälp har kommunstyrelsen två utskott:

Arbetsutskottet hanterar bland annat övergripande lednings- och styrningsärenden, såsom kommunens budget och bokslut, men också översiktsplanering, ekonomi- och it-strategiska frågor och näringslivsfrågor.

Personalutskottet hanterar ärenden som rör relationen mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kontakt

Senast uppdaterad:
6 oktober 2023