Räddningstjänst

Räddningstjänstens brandbil

Räddningstjänsten ansvarar för brandskyddsfrågor, operativa insatser och samordnar kommunens arbete med skydd mot olyckor.

I Mullsjö kommun har vi en brandstation. Den bemannas med räddningspersonal i beredskap, deltidsbrandmän, som snabbt kan rycka ut vid bränder och olyckor.

Nödsituation

Är det akut ring 112

När det inte är lika bråttom

Om du inte behöver hjälp i en nödsituation, utan bara vill ha eller lämna information om en större händelse som till exempel en storm, en influensaepidemi eller en brand, då ringer du 113 13

Information om eventuellt eldningsförbud i skog och mark finns på telefonsvarare
036-16 85 22. Du kan också ladda ned appen Brandrisk ute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som hjälper dig hålla koll på brandrisken i skog och mark.

Vid brand skall alltid larmnumret 112 användas.

Läs mer om regler på sidan Eldning utomhus, eldning av trädgårdsavfall, påsk- och valborgseldar och information om eldningsförbud

Huvudanledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Kommunen har ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll.

Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar genomförs. Detta utförs idag för kommunens räkning av upphandlad entreprenör.

Läs mer på sidan Brandskydd och sotning

Kommunstyrelsen ansvarar för räddningstjänstfrågor och för de frågor som berör krisberedskap och samordning av skydd mot olyckor.

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 april 2024