Brottsförebyggande arbete

Mullsjö kommun har ett lokalt folkhälsoråd, som även fungerar som brottsförebyggande råd. Ansvaret för arbetet är fördelat mellan olika sektorer och nivåer i samhället.

För att nå bästa möjliga effekt bör ett organiserat folkhälsoarbete finnas på alla samhällsnivåer. Folkhälsorådets övergripande uppgift är att samordna och ansvara för att följa upp och utvärdera resultaten av folkhälsoinsatser utifrån ett befolknings- och ett samhällsinriktat perspektiv. Rådet ska skapa förutsättningar för ett aktivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i Mullsjö kommun.
Folkhälsoarbetet i Jönköpings län beskrivs djupare på Region Jönköpings län sidan Vårt folkhälsouppdrag (länk i nytt fönster).

Folkhälsorådet fungerar även som brottsförebyggande råd och samordnar det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Under handlingsprogrammet för Trygghet och säkerhet finns delprogrammet Brottsförebyggande arbete och hanldingsplan kommun-Polis. , 565.9 kB.
Här beskrivs hur vi i Mullsjö arbetar brottsförebyggande på olika sätt.

Kontakt

Har du synpunkter kring folkhälsoarbetet eller det brottsförebyggande arbetet i Mullsjö kommun hör gärna av dig. Se kontaktuppgifter nedan.

Senast uppdaterad:
9 november 2023