Kamerabevakning

Kamerabevakning används för att öka trygghet, minska skadegörelse, förebygga, förhindra och utreda brott. Det kan vara på områden som är öppna för alla, men även platser där allmänheten har begränsat tillträde.

Följande områden bevakas för att det i både polisens och kommunens statistik framkommer att där sker en del skadegörelser och brott. Kommunen har tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att kamerabevaka:

  • Gunnarsboskolan
  • Trollehöjdskolan
  • Resecentrums väntsal

Fler platser ska få kameror installerade, exempelvis kommunhuset på Järnvägsgatan, Skogsgläntans förskola och brandstationen.

Rättslig grund

All kamerabevakning sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning samt kamerabevakningslagen (2018:1200). Läs mer om kamerabevakning på Integritetsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tider

Kamerorna är inte aktiva under dagtid, utan bara under kvällar och nätter. Under helgerna är kamerorna aktiva dygnet runt.

Mottagare av inspelat material

Kommunen har tillgången till inspelat material. Vid utredningar av brott kan materialet delas med polisen. Bildmaterialet raderas inom två månader från inspelning för att skydda integriteten hos de personer som registrerats.

Mullsjö kommun ansvarar för kameraövervakningen och är personuppgiftsansvarig.

Inspelat material kan komma att bli en allmän handling och kan då begäras ut. Ofta råder sekretess för sådant material. Läs mer på sidan Hantering av personuppgifter

Kontakt

Om du har frågor om personuppgifter, kontakta kommunens dataskyddsombud på e-post:
stk-dataskyddsombud@jonkoping.se

Har du frågor om kamerabevakning, kontakta Lina Bergendahl, fastighetsingenjör på e-post: lina.bergendahl@mullsjo.se

Kontakt

Senast uppdaterad:
5 december 2022