Ekonomi och budget

Verksamheten i kommunen finansieras med intäkter från kommunalskatt, statsbidrag och det kommunala utjämningssystemet.

Inför varje kalenderår antar kommunfullmäktige kommunens budget. Under året är det kommunstyrelsens uppgift att följa den ekonomiska utvecklingen. Detta sker via kontinuerliga månadsuppföljningar och genom upprättande av delårsrapport per den 31 augusti samt årsredovisning med årsbokslut (efter december).

Kommunalskatt

Skattesatsen i Mullsjö kommun är 22,34 exklusive kyrkoavgift (2024).

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 maj 2024