Regler och taxor för avfallshantering

Avfallshanteringen är helt taxefinansierad och subventioneras inte med några skatter. Den avgift du betalar för ditt renhållningsabonnemang används för att bekosta sophämtning, drift av sortergården, behandling av hushållsavfall och farligt avfall samt administration och information. Regler och taxor är framtagna gemensamt för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner.

Avfallsplan för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner

Avfallsplanen (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller kommunernas mål för att minska avfallets mängd och farlighet.

Avfallsplanen är ett strategiskt verktyg för att underlätta arbetet med avfallsfrågorna. Till avfallsplanen hör också renhållningsordningen - Föreskrifter för avfallshantering, som är de villkor och bestämmelser som gäller för avfallshanteringen i kommunerna.

Alla som har en fastighet måste ha ett renhållningsabonnemang för hushållsavfall. Det gäller även företag och verksamheter eftersom det uppkommer hushållsavfall också i dessa verksamheter.

Undantag som gäller sophämtning och slamtömning hanteras av miljöförvaltningen. Läs mer om avgifter som tas ut för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen på vår sida Taxor och avgifter som du hittar under Näringsliv och arbete.

Du kan även läsa mer om regler och taxor på June Avfall & Miljö AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023