Trollehöjdskolan

Trollehöjdskolan en solig dag

På Trollehöjdskolan går elever i årskurs 7 till 9 från hela kommunen.

  • Antal elever: cirka 280
  • I årskurs 7 och 9 är det fyrparallelligt och i årskurs 8 är det treparallelligt.

Alla barn ska lämna skolan i Mullsjö kommun med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro.

Du som vårdnadshavare är viktig för ditt barns skolgång!

  • Att du visar dig intresserad av skolan, stöttar ditt barn och pratar positivt om skolan är en framgångsfaktor för ditt barns skolgång.
  • Både du och skolan arbetar för att ditt barn ska lyckas och vi önskar under skolåren få arbeta tillsammans med dig i en god relation och samverkan.

I dokumentet Välkommen till skolorna i Mullsjö kommun(PDF) , 203 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om våra förväntningar på varandra och hur skolan fungerar enligt skollagen.

Välkommen till skolorna i Mullsjö kommun finns också på andra språk (arabiska , 292.4 kB., ukrainska , 221 kB. och ryska , 223.9 kB.).

Skolbiblioteket jobbar läsfrämjande, vilket kan innebära bokpresentationer, högläsning, handledning till grupp eller enskilt samt olika aktiviteter inom kommunens:

  • Trollehöjdskolans bibliotek är öppet och bemannat av skolbibliotekarie fyra dagar i veckan.
  • Skolbiblioteket samarbetar med skolans övriga funktioner för att ökad måluppfyllelse.
  • Skolbiblioteket administrerar vissa digitala tjänster som till exempel Legimus och Inläsningstjänst samt utlån av, och handledning runt, digitala hjälpmedel.
  • Alla klasser har detta läsår en fast bibliotekstid under svensklektioner.

I skolbiblioteket kan eleverna läsa och låna böcker under såväl lektionstid som rasttid. Det går även bra att ta med lånade böcker hem. Hit kan eleverna också komma för att sitta och plugga eller få studiehjälp.

Följ oss gärna på instagram; @trollbibblan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolbibliotekarie

Marie Ultege
0392-145 11
marie.ultege@mullsjo.se

Kontakt

Senast uppdaterad:
13 juni 2024