Anpassad grundskola

Skolgång i anpassad grundskola (tidigare särskola) är en rättighet och ett erbjudande för barn och ungdomar som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms kunna uppfylla grundskolans kunskapskrav.

 • Vi är stolta över att välkomna dig och din familj till vår anpassade grundskola i Mullsjö kommun, som startades höstterminen 2023.
 • På vår anpassade grundskola strävar vi efter att erbjuda en unik och anpassad lärandemiljö som uppmuntrar varje elev att växa, blomstra och träna sin sociala förmåga för att kunna bli en god samhällsmedborgare.
 • Vi ser fram emot att välkomna dig och din familj till vår anpassade grundskola på Gunnarsboskolan.

 • Du som vårdnadshavare ansöker om skolgång i anpassad grundskola för ditt barn.
 • Kontakta rektor Karin Norman karin.norman@mullsjo.se för att få reda på hur du ansöker om skolgång i en anpassad grundskola.
 • Innan en elev tas emot i anpassad grundskola görs alltid en utredning som visar på om barnets inlärningssvårigheter beror på en intellektuell funktionsnedsättning eller inte.
 • Vid utredning och mottagande av elev i anpassad skola finns specialpedagoger, psykolog, skolläkare och kurator att tillgå.

 • Skolan tar emot elever från årskurs 1 - 9.
 • I anpassade grundskolan läser eleverna ämnen och ämnesområden.
 • Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden.
 • Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.
 • Elever som läser ämnen i anpassad grundskola kan få sin undervisning i grundskoleklass.
 • Där studerar eleven efter anpassade skolans kursplan och kunskapskrav i en vanlig grundskoleklass.
 • Undervisningen sker i elevens vanliga skola och eleven deltar i klassens arbete.
 • Du som vårdnadshavare kan önska att ditt barn ska gå som integrerad elev i en grundskoleklass, men beslutet fattas av kommunen.
 • Vi tycker att varje barn är unikt och förtjänar en skräddarsydd utbildning som tar hänsyn till dess individuella behov, intressen och styrkor.
 • Genom att erbjuda en trygg och inkluderande miljö där varje elev känner sig sedd och hörd, strävar vi efter att skapa ett lärande som ska leda till en personlig utveckling och där eleven ska känna att den lyckas.
 • Vi värdesätter det nära samarbetet mellan skola, vårdnadshavare och samhället Mullsjö.

Om du har några frågor eller om du vill veta mer om vår skola, tveka inte att kontakta rektor Karin Norman karin.norman@mullsjo.se eller Barn- och elevhälsosamordnare Magdalena Borg magdalena.borg@mullsjo.se

Vi ser fram emot att få vara en del av ditt barns lärande och utveckling.

Tack för ditt förtroende!

 • Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data.
 • Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen.

Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
5 april 2024