Gymnasieskola

Mullsjö kommun har ingen egen gymnasieskola. Elever från vår kommun har istället tillgång till alla program som finns via Jönköpings och Falköpings kommuner samt Naturbruksprogrammen i Region Jönköpings län.

 • Den svenska gymnasieskolan är treårig och frivillig.
 • Det finns 18 nationella program, tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.
 • Det finns också fyra introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.
 • Mer information hittar du på Skolverkets webbplats, sidan Utbildningsguiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • När du läser på gymnasiet får du studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN) till och med vårterminen det år du fyller 20.
 • Din ålder och situation bestämmer vilka bidrag eller lån du kan få eller söka på gymnasiet.
 • Mer information hittar du på Centralastudiestödsnamnden (CSN), via deras webbsida om Gymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Om du studerar på annan ort kan du ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Är du förstahandsmottagen och studerar på kommunal eller regional gymnasieskola i Jönköpings län ansöker du vanligtvis hos hemkommunen.
 • Läs mer om inackorderingstillägget på Anvisningar till ansökan om inackorderingstillägg (pdf) , 158.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Utbetalning av inackorderingstillägg sker månadsvis, i regel den 27:e varje utbetalningsmånad.
 • Inackorderingstillägg utgår normalt med nio månadsbelopp, fyra för höstterminen (september - december) och fem för vårterminen (januari - maj).
 • Första utbetalningen för läsåret 2024/2025 är planerad till den 27 september 2024.
 • Om du vill ha bidraget vid första utbetalningen för läsåret ska ansökan vara inlämnad senast den 8:e september 2024.
 • För ansökningar som kommer in senare betalas normalt beloppet ut retroaktivt månaden efter ansökan lämnats in och beviljats.
 • Inackorderingstillägg söks numera via E-tjänst:

Kommunen har ett ansvar att följa upp, stötta samt erbjuda lämpliga åtgärder för den som är 16 till 20 år och inte går på gymnasiet eller saknar gymnasieexamen.

Mullsjö kommun har en ungdomscoach, Abdulkadir Mahamed, som tillsammans med studie-och yrkesvägledare (SYV), Ulrika Källström, kan erbjuda stöd så som:

 • Studie- och yrkesvägledning mot studier på gymnasiet, folkhögskolor eller Vuxenutbildningen
 • Ansökningar till utbildning
 • Vägledning mot arbetsmarknaden
 • Ordna och följa med på studiebesök
 • Hitta mål och motivation
 • Kontakta andra myndigheter och organisationer
 • Ordna praktikplats

Vill du veta mer, är du välkommen att kontakta ungdomscoach eller studie-och yrkesvägledare:

Abdulkadir Mahamed

Ungdomscoach

Ulrika Källström

Studie-och yrkesvägledare

0703- 39 98 52

0392-145 05

abdulkadir.mahamed@mullsjo.se

ulrika.agestav-kallstrom@mullsjo.se

 

Teknikcollege – samverkan skola och arbetsliv inom teknikindustrin

 • Vi ser till att din utbildning matchar de behov som Sveriges spännande teknik- och industriföretag har, så att du är förberedd för arbetslivet eller vidare studier efter gymnasiet.
 • Jönköpings kommun bildar tillsammans med Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner Teknikcollege Södra Vätterbygden.
 • Teknikcollege vill hjälpa dig att utveckla och höja din kompetens inom teknik, både praktiskt och teoretiskt.

Säkrar kvalitén

 • Teknikcollege är ingen egen skola, utan en samverkansplattform mellan utbildningar och företag för att få fram rätt kompetens till industrin.
 • För att industrin ska kunna fortsätta bidra till svensk sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare.
 • Teknikcollege säkerställer att utbildningarna håller rätt kvalité både för dig som utbildar dig och för näringslivet.

Gymnasie- och vuxenutbildningar

 • En Teknikcollege-certifierad utbildning inom industri eller teknik är något som erbjuds av både kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildningar.
 • Du som studerar hos oss får stora möjligheter, oavsett om du vill ha jobb direkt efter studenten, läsa vidare på universitet eller är intresserad av att starta eget.

Matchar kompetenskraven

 • Under utbildningens gång får du möjlighet att knyta viktiga kontakter med lokala företag som även varit med och format utbildningen.
 • Med andra ord matchar din utbildning de krav som arbetsmarknaden kommer att ställa på dig och därmed blir du både förberedd och efterfrågad.

Mer information hittar du på sidorna Gymnasievalswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Teknikcollege Södra Vätterbygden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll i formuläret på sidan Beställ betygskopia

För att få kopia på ditt betyg från gymnasieskolan måste du kontakta den skola där du gått.

För slutbetyg/gymnasieexamen från Vuxenutbildningen i Jönköping, kontakta Vägledningscentrum i Jönköping, 036-10 50 00

Adress: Barnarpsgatan 40, Jönköping.

 • Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data.
 • Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen.

Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
8 april 2024