Modersmål

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen.

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska kan också få modersmålsundervisning. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma, men eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket.

Elever får modersmålsundervisning i ett språk om:

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket (gäller en nationella minoritetsspråk som finska, samiska, romani chib eller meänkeli)
  • dessa elever vill få undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare

Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer, se sidan Kursplaner för modersmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta skolans rektor för mer information.

Vårdnadshavare skickar ansökningsblanketten inför kommande läsår till skolans rektor senast 15 mars.

Ansökan om modersmålsundervisning (pdf) , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data.
  • Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen.

Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
8 april 2024