Försäkring

Ditt barn är försäkrat under sin tid i förskola och skola. Försäkringen gäller även på vägen dit och hem.

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.
  • Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats.
  • Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse.
  • Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post.
  • Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

  • Försäkringen gäller under ordinarie verksamhet i förskola, skola eller motsvarande samt resa till och från.
  • Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och PRAO med mera och som är godkända av rektor eller motsvarande.

Du kan läsa mer om försäkringen i dokumentet Försäkringsbeskedet (PDF) , 81.4 kB, öppnas i nytt fönster. som innehåller en kortfattad beskrivning av kommunens olycksfallsförsäkring.

Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning för kostnader för tillhörigheter som normalt bärs på kroppen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
5 april 2024