Förskoleklass

Förskoleklassen är en övergång från förskola och är sedan hösten 2018 en obligatorisk skolform.

  • Förskoleklass är en obligatorisk skolform, det innebär att det är skolplikt från 6 års ålder.
  • Här får ditt barn en naturlig övergång från förskola till skola.
  • I förskoleklassen blandas lek med kunskaper för att stimulera barnets utveckling och lärande och lägga en god grund för den fortsatta skolgången.
  • Förskoleklassen är avgiftsfri och följer skolans läsår.
  • Barnet går i förskoleklassen cirka fem timmar per dag och äter lunch på skolan.
  • Före och efter skoldagen erbjuder skolan plats i fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar.

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 mars 2024