Val av skola

Du som vårdnadshavare har rätt att välja grundskola för ditt barn. Det finns alltid en skolplats för ditt barn i ditt närområde. I mån av plats går det att välja annan skola, även i andra kommuner.

Om du har önskemål om annan skola än den tilldelade inom Mullsjö kommun så kontaktar du handläggare, Mahmoud Addas, via e-post: mahmoud.addas@mullsjo.se

Det är rektor som beslutar hur många elever skolan kan ta emot.

Om du vill välja en skola i en annan kommun kontaktar du den önskade kommunen och ansöker direkt hos dem. De kontaktar i sin tur Mullsjö kommun som fattar beslut.

Vid val av annan skola utanför Mullsjö kommun har eleven inte rätt till skolskjuts. Vårdnadshavare ansvarar för resorna.

Om ditt barns folkbokföringsadress är utanför Mullsjö kommun och du vill att ditt barn ska ha sin skolgång i någon av Mullsjö kommuns skolor, kan du ansöka om att få fullgöra skolgången i Mullsjö kommun.

Det gör du genom kommunens e-tjänst:

  • Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data.
  • Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen.

Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
8 april 2024